New Science Svenska AB

NEW SCIENCE FÖRVÄRVAR QUICKELS SYSTEMS AB

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 10:49 CEST

New Science Svenska AB har skrivit under avtal om förvärv av medicinteknikföretaget Quickels Systems AB. Tillträdet sker den 28 april 2006, då köpeskilling på totalt 3,5 msek erläggs kontant. New Science är noterat på NGM-listan och investerar i bolag inom Life Science och medicinteknik.

Quickels Systems AB i Hägersten arbetar främst med försäljning av ett egenutvecklat och patenterat system för vakuumfixering av EKG-elektroder. Systemet som benämns Quickels Decapus är utvecklat i nära samarbete med kardiologer, sjukvårdspersonal och tillverkare av EKG-utrustningar. Mer än 2/3 av de svenska sjukhusen använder Quickels system.

Företaget omsätter cirka 10 miljoner kronor och beräknas under kommande verksamhetsår bidraga med ett positivt resultat till New Science gruppen. De största marknaderna är förutom Sverige även Tyskland, Frankrike och Finland. I Finland äger företaget 25 procent i försäljningsbolaget Quickels Oy. Fristående distributörer finns i Tyskland, Frankrike, Norge, Belgien, Holland, Luxemburg, Schweiz och Island. Cirka 70 procent av omsättningen utgörs av export.

- Synergierna med vårt dotterbolag IM-Medico är mycket uppenbara och Quickels personal och verksamhet kommer under sommaren att flytta till IM-Medico i Saltsjö Boo, säger New Science VD Sverker Littorin i en kommentar.

New Science räknar med att den utvecklade distributionsorganisationen som Quickels System medför kan bli positivt för IM-Medicos försäljning. Det är New Science långsiktiga mål att nu stegvis bygga ut en internationell distributionsorganisation för att på så vis kunna öka försäljningen både av egna produkter och agenturprodukter. Genom förvärvet av Quickels Systems kommer New Science på rullande 12 månaders basis att uppvisa en försäljning på cirka 25 miljoner kronor och med ett positivt resultat inom det rörelsedrivande affärsområdet.

- Stegvis bygger vi nu ut det rörelsedrivande området för att skapa mer balans i vår portfölj samtidigt som vi får in ytterligare verksamhet med mindre teknologisk risk än det som finns i våra utvecklingsbolag och därtill stärker vi det positiva kassaflödet inom vårt rörelsedrivande affärsområde, avslutar Sverker Littorin

Styrelsen, New Science Svenska AB (publ)

.
För vidare information vänligen kontakta:
Sverker Littorin, VD New Science tel. 0708-755 309 eller 08-34 71 10 Ingemar Kihlström, Styrelseordförande New Science tel. 0733-821 102 Se även www.newscience.se