New Science Svenska AB

New Science positionerar sig för nästa affär

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 10:05 CET

Styrelsen i New Science erhöll vid senaste bolagsstämman mandat att ge ut fler aktier, främst för att fortsätta den offensiva strategin att förvärva rörelsedrivande och kassaflödespositiva företag.

Genom en liten riktad nyemission om fem miljoner kronor skapar bolaget nu snabbt och för aktieägarna en mycket kostnadseffektiv förstärkning av bolagets kassa. För närvarande analyserar vi flera potentiella förvärv inom våra affärsområden Medicinsk Teknik respektive Läkemedel.

Kostnaderna för emissionen, inklusive juridisk assistans uppgår till ca 2,75 procent – vilket kan jämföras med tidigare större emissioner där ersättning till investmentbanker, jurister, revisorer, garanter och övriga prospektkostnader hamnat runt 20 procent. Kursen är satt som ett snitt över ett antal handelsdagar och rabatten som ges är högst begränsad – kursen 1,35 kan jämföras med fredagens stängningskurs 1,43.

Detta sammantaget anser bolaget vara en högst begränsad emissionsstorlek med mycket stor kostnadseffektivitet som kommer alla aktieägare till del genom det handlingsutrymme som skapas.

Till våren planerar vi att återkomma med en företrädesemission för att genomföra ytterligare förvärv för att snabbt nå delmålet att på rullande 12-månadersbasis omsätta minst 200 MSEK.

- I New Science fall är storleken betydelsefull. För att vi skall få uppmärksamhet bland investerare, analytiker, investmentbanker och media måste vi vara större och framförallt
ha bolag som redan har produkter, kunder och ett positivt kassaflöde. Det är även företagets förhoppning att under nästkommande verksamhetsår kunna göra en exit ur forskningsportföljen, avslutar Sverker Littorin.

För vidare information vänligen kontakta VD Sverker Littorin, tel 0708-755 309 eller styrelseordförande, Ingemar Kihlström, tel 0733-821 102, www.newscience.se