New Science Svenska AB

NEW SCIENCE SVENSKA: PORTFÖLJBOLAG HOS NEW SCIENCE FÅR POSITIVT FÖRHANDSBESKED

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 15:35 CEST

Crystal Research AB i Lund - ett forskningsbolag som bedriver avancerad forskning inom området kristallisering av proteiner - har levererat en "halvtidsrapport" till EU kommissionen för sitt EU-projekt.

Sedan september 2004 har Crystal Research koordinerat ett forskningsprojekt med finansiering från EU:s Sjätte Ramprogram för Forskning och Utveckling. Projektet har titeln Macromolecule Levitation Test Method - förkortat LEVMAC.

Syftet är att utveckla ett instrument och en metod för sk High Content Crystallization (HCC) inom området för strukturbestämning av proteiner. Genom den nya metoden och det nya instrumentet kan man underlätta och snabba upp arbetet med att bestämma villkoren för när proteiner kristalliseras och därigenom korta ledtider för att ta fram bland annat nya läkemedelsubstanser.

Sedan tidigare har bolaget beviljats ett totalt bidrag om 665 500 euro för att i projektform tillsammans med Karolinska Institutet och University of Basel i Schweiz samt ett finskt och ett estländskt företag vidareutveckla och förädla den beskriva tekniken. Crystal Research fungerar som forskningskoordinator och projektsamordnare i detta arbete. Alla eventuella immateriella rättigheter som kommer ur projektet tillfaller Crystal Research.

Halvtidsrapporten har nu blivit godkänd av DG RTD - Generaldirektoratet för Forskning och Teknisk Utveckling, vilket innebär att projektet får fortsätta enligt överenskommen plan och en andra utbetalning om cirka 200 000 euro sker till Crystal Research i egenskap av koordinator för projektet.

- Denna finansiering och detta samarbete är viktiga steg mot att vi skall få fram en prototyp till våren 2007, säger Sverker Littorin, VD i New Science.

New Science är störste enskilda aktieägare med 29 procent av aktier och röster.

För ytterligare information kontakta Sverker Littorin, VD New Science Telefon 0708-755 309, 08-34 71 10 eller sverker.littorin@newscience.se