New Science Svenska AB

New Science tecknar avsiktsförklaring om förvärv av GEWA AB – ett spjutspetsföretag inom elektroniska hjälpmedel för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:20 CET

Det First North noterade investmentbolaget New Science har tecknat en Avsiktsförklaring med ägarna till företaget GEWA AB om att förvärva 100 % av bolaget. Företaget omsätter cirka 45 MSEK och tjänar cirka 5 MSEK efter finansnetto och före skatt.

Förvärvet förutsätter en due diligence process och därefter ett formellt styrelsebeslut. Köpeskillingen skall bestå av en del kontanter samt en del aktier/aktierelaterade instrument, slutgiltiga villkor presenteras då förvärvsavtal är tecknat.

Gewa koncernen består av moderbolaget GEWA AB, baserat i Sollentuna där företagsledningen, försäljnings-och marknadsföringspersonal sitter och det helägda dotterbolaget GEWAB AB som är ett Uppsala baserat produktionsbolag.

GEWA är ett av de ledande företagen i Europa som tillverkar och försäljer tekniska hjälpmedel för personer med funktionshinder – såväl fysiska som psykiska funktionshinder.
Affärsidén är att hjälpa personer med funktionshinder att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Deras produkter är huvudsakligen styr-, kontroll- och supportsystem såsom olika manöverkontroller, datoranpassningar, kommunikations hjälpmedel, texttelefoner, bladvändare mm

- Det känns mycket roligt att få in denna typ av verksamhet i vår koncern. Min åsikt är att ett samhälles civilisationsgrad kan bedömas utifrån hur man behandlar sina svagaste medborgare. GEWA är ett mycket välrespekterat bolag både i Sverige och internationellt och ligger i den absoluta teknologiska framkanten, säger New Science VD Sverker Littorin i en kommentar.

För vidare information vänligen kontakta VD Sverker Littorin, tel 0708 - 755 309 eller styrelseordförande, Ingemar Kihlström, tel 0733 – 821102, www.newscience.se