NewFormat AB

NewFormat AB - Nyheter för publicering, print och förpackning på drupa 2016

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2016 16:40 CEST

Publiceringsnyheter

axaio software - Lösningar som automatiserar, effektiviserar och standardiserar produktionsflöden för prepress, print och publicering, från skapandet av PDF-fil, via innehållskorrigering, till färdigt och korrekt PDF-underlag för print och publicering.

axaio software pluggin-lösningar kompletterar och utökar det befintliga stödet för utdatahantering i Adobe InDesign®, Illustrator, InCopy® och QuarkXPress®.

På drupa 2016 presenteras axaio MadeToPrint version 3.0.
MadeToPrint är en pluggin för Adobe InDesign, Illustrator eller InCopy och en XTension för QuarkXPress, som automatiserar bearbetningen av utdata/export för ett eller flera ändamål,liksom export till olika filformat och mycket mer. Baserat på en hotfolder-mekanism eller som severkonfiguration med Adobe InDesign Server uppnås en maximal effektivitet i utskriftsprocesser samt tillförlitliga och kvalitetssäkrade utdataresultat.

Utöver MadeToPrint visar axaio upp sin senaste produkt axaio MadeToTag, en praktisk pluggin till Adobe InDesign för framställning av strukturtaggade InDesign-dokument - på ett snabbt och enkelt sätt. Dokumentet kan sedan exporteras som ett universellt tillgängligt PDF-dokument enligt ISO-standarden PDF/UA.

Vidare visas axaio MadeToCompare som är en pluggin till Adobe InCopy för förändrings- och versionshantering för redaktionella miljöer, samt axaio MadeForLayers, en pluggin till Adobe InDesign och Adobe Illustrator som effektiviserar och förenklar redigering av lagervyer i komplexa dokument

- axaio software / Four Pees monter: drupa 2016 - Hall 7 / C19

Printnyheter

callas software - Lösningar för preflight/validering och korrigering för prepress, tryckproduktion, förpackningsproduktion och digital publicering.

callas pdfToolbox - det mest kraftfulla allround-verktyget för preflight/validering ochkorrigering och kontrollerar och korrigerar dokument enligt gällande branschstandarder,inklusive PDF/X-1, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/A och PDF/VT.

callas software lanserar callas pdfToolbox version 9 för kraftfull, dynamisk och lätt att integrera PDF-bearbetning, från snabb visuell inspektion till helt automatiserad kontroll och korrigering av tusentals filer.
callas pdfToolbox var den första produkten att införa variabler för PDF-preflight och korrigering. Idag är denna kraftfulla funktion en av de oumbärliga ingredienserna i moderna prepress-
arbetsflöden. callas pdfToolbox 9 utökar nu stödet för variabler genom att tillföra ytterliggare möjligheter att variabelstyra både teknisk kontroll och korrigering. Variabler kan nu baseras på värdet av andra variabler. Detta gör det möjligt att skapa extremt flexibla och kraftfulla profiler och processplaner utan att minska på användarvänligheten. Andra nyheter möjliggör att automatiskt skapa bakgrundsobjekt under prepressfas, t.ex. för utskrift på transparent material eller är relaterade till nyutvecklad teknik såsom CXF för att bädda in spektraldata i PDF-filer.

callas pdfToolbox kan hantera komplexa problem, färghantering, utskjutning, konvertering till och från PDF och mycket mer. pdfToolbox teknik används av små företag, stora förlag och tryckerier samt OEM-företag som integrerar teknik i sina egna lösningar.
callas pdfToolbox konverterar kontorsdokument skapade i Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher,Visio, Project, Apache OpenOffice, Pages (Mac OS X), PostScript och EPS, PNG,JPG och TIFF-bilder till tryck-/publiceringsfärdiga PDF-filer.
callas pdfToolbox kan integreras i egna tillämpningar via CLI eller SDK.

callas pdfChip - kommandoradstillämpning för att dynamiskt skapa högkvalitativa PDF-filer från HTML (med integrerat stöd för CSS och JavaScript). Den nya versionen som visas på drupa 2016 hanterar Adobe InDesign script för att snabbt skapa HTML-mallar från InDesign.En intelligent fakturamodul möjliggör tillämpningar med direkt fakturagenerering; fakturamallen kan utformas antingen i HTML eller i Adobe InDesign. callas pdfChip stöder all HTML-funktionalitet, men utökar dem genom att stödja krav från premedia och utdataprocesser såsom CMYK, dekorfärg , sidnummer, generering av innehållsförteckning, XMP-metadata, PDF-standarder, SVG, MathML, streckkoder och mer. Kan generera ensidiga och flersidiga PDF-dokument vilket gör att callas pdfChip är idealiskt att använda i produktion där krav finns på att dynamiskt generera stora volymer PDF filer.

callas pdfaPilot - konverterar PDF-dokument, eller andra digitala ("born digital") dokument och e-post med bilagor, till robusta, sökbara PDF/A-filer för långtidsarkivering.
callas pdfaPilot konverterar digitala kontorsdokument skapade i Microsoft Word,
PowerPoint, Excel, Publisher, Visio, Project, OpenOffice, Pages (Mac OS X),
PostScript och EPS, PNG, JPG och TIFF-bilder till arkivfärdiga PDF/A-filer.
Icke-kompatibla PDF-filer kan korrigeras och därefter sparas som giltiga PDF/A-filer.
callas pdfaPilot kan integreras i egna tillämpningar via CLI eller SDK.

- callas software / Four Pees monter: drupa 2016 / Hall 7 / C19

Tucanna Software – Arbetsflödesautomatisering för digital print.

Tucanna TtFlow kraftfull tillämpning för automatisering av digital- och storformatsarbetsflöden som förenklar filhantering och processer för att optimera effektivitet och produktionshastighet.tFlow kan enkelt integreras med alla MIS, web2print, ERP och utdatahanteringssystem.
Med stöd för grupparbetesmiljöer eliminerar tFLow redundanta manuella arbetsmoment. Kunder, säljare, prepressoperatörer och produktionsteam kan i tFlow samarbeta i realtid 24/7 vilket eliminerar gruppkommunikation via e-postmeddelanden och textmeddelanden, missade deadlines, kostsamma misstag och förseningar.

Tflow har stöd för:
- Preflight och automatiserad kvalitetskontroll online- Gruppsamarbete- Filhantering (teknik från axaio MadeToPrint ingår integrerat i tFlow)- Hantering av illustrationer- Projektledning- Korrigering felaktiga PDF-filer (teknik från callas pdfToolbox ingår integrerat i tFlow)
- Färghantering / bläckbesparing
- Utskjutning
- Automatisering av upprepade manuella prepressuppgifter
tFlow erbjuds i olika utföranden:
- Proof: För designers, reklambyråer och varumärkesägare .
- Preflight: För små och medelstora print- och tjänsteleverantörer .
- Professional: För medelstora till stora print- och tjänsteleverantörer .
- Enterprise: State-of-the-art-lösning, helt anpassningsbar för automatiserade arbetsflöden.

- Tucanna Software monter: drupa 2016 / Hall 7 / C08
- Four Pees monter: drupa 2016 / Hall 7 / C19

Insoft Automation - Lösningar för automatisering av jobbplanering, layoytplanering & prepressproduktion, eliminerar manuell hantering av utskjutning och nästlade objekt för prepress.

Imp - intelligent tillämpning som utformats för att förenkla och automatisera processen för att skapa kostnadseffektiva, layouter färdiga för utskrift förpackningstryckerier. 1-klickslösning för att skapa designlayouter för boktryck, gangning och förpackningsjobb på arkmatade såväl som webbmatade tryckpressar.

- Insoft Automation monter: drupa 2016 / Hall 07A / E13, samt i
- Four Pees monter: drupa 2016 / Hall 7 / C19

Förpackningsnyheter

Creative Edge Software - Lösningar för förpackningsdesign med 3D-realtidsvisualisering.

IC3D - "Allt-i-ett"-verktyget för 3D-realtidsvisualisering vid förpackningsdesign, prototyping, modellering och simulering. Kombinerar flera designdiscipliner i ett och samma designverktyg för kartong, flexomaterial, flaskor och butiksmiljöer. IC3D är det perfekta verktyget för att snabbare skapa och visualisera förpackningsprototyper, samt att förkorta tiden för granskning, korrekturläsning, kommentarer och godkännande.
IC3D Opsis - Webbaserad molntjänst för visning och delning av 3D-förpackningsobjekt.IC3D användare kan (utan extra kostnad) säkert ladda upp sina 3D-förpackningsobjekttill molnet, samtidigt som alla specialeffekter, miljöer, skuggor, belysning, transparens ochbakgrunder, inklusive holografiska och lentikulära 3D-effekter bevaras.

På drupa 2016 lanseras IC3D version 4 med nya funktioner för utökad 3D-fotorealism:
- Ray Tracing - simulerar exakt effekter som uppkommer då virtuella objekt belyses och ger fotorealistisk, ultrahög upplösning, exakta fotostudioeffekter.
- 3D Model Interiors - realistisk visualisering vid påfyllning av vätskor i virtuella objekt och för alla betraktningsvinklar.
- Light Map Editor - återskapar studiobelysning, redigerbara högdagrar och skuggor.
- Dynamic Background - realtidssammanslagning av 2D fotobilder med 3D-modeller.- Perspective Controll - matchar 3D-modellperspektiv till 2D fotobakgrund.

Dessa nya funktioner möjliggör mer exakta simulering av ett brett spektrum av optiska ochvisuella effekter. Raytracing-tekniken medför att i synnerhet glas och vätskor tilll 100 procent
upplevs som realistiska med avseende på transparens, genomskinlighet, färg, brytningsindex ,reflektioner och skuggor. Med 3D-förpackningfotorealism, kan objekt skapas från scratch och sedan omedelbart skrivas ut som äkta fotografiskt bildinnehåll för placering på förpackningar, annonser, affischer, webbplatser eller tryckas med 3D-skrivare.

- Creative Edge Software monter: drupa 2016 / Hall 7 / C16, samt i
- Four Pees monter: drupa 2016 / Hall 7 / C19

NewFormat AB gör information tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

NewFormat levererar produkter och tjänster för dokument- och datakonvertering;
för preflight, korrigering och anpassning av PDF-filer för prepress, grafisk produktion
och inför dokumentarkivering/e-arkivering ("för all framtid");
för publicering av innehåll för rika användarupplevelser på
surfplattor, webbläsare och smarta telefoner;
samt för förpackningsdesign med stöd 3D-realtidsvisulisering.

NewFormat är Solution Partner i Norden och Baltikum för Actino Software, axes4, axaio software, callas software, Creative Edge Software, Global Vision, Insoft Automation, Laidback Solutions, LuraTech, Tucanna Software, och Twixl media.

"Öppna standarder för verksamhetsnytta" är vägen till kostnadseffektiva lösningar för våra kunders verksamhet.


Kontakt: Kent Åberg, 070-6315301, kent.aberg@newformat.se , www.newformat.se