Nord Solutions AB

Newsdesk tecknar avtal med Nord Solutions

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 10:28 CEST

Avtalet gäller telefonitjänst, desktop management, hosting, mail samt hantering av både datornätverk, WAN, och det lokala nätverket, LAN.

- Vi har möjlighet att erbjuda lösningar där hela infrastrukturen av it- och telefoni ingår som är kostnadseffektiva och har utgångspunkt i den senaste tekniken. Det är vi ensamma om på marknaden, säger Björn Palm, Vd Nord.

Om Nord outsourcing

Fördelen med outsourcing är ett samarbete med en leverantör som har en helhetssyn på it och telefoni. Med Nord blir inte telefoni och it tärande utan en support till kärnverksamheten. Nord är en partner med kunskap om helheten, hög systemsäkerhet och som sköter löpande uppdateringar. Kunderna betalar ett fast pris per användare och månad. Därmed blir kostnaden förutsägbar och enkel att budgetera för.

Om Nord hosting

Hosting innebär att driften för system som exempelvis webb, e-business, e-post och verksamhetssystem placeras hos leverantör. Stordriftsfördelar med hosting hos Nord gör att alternativet blir mer kostnadseffektivt och att kunderna garanteras den senaste tekniken och tillgång till specialistkunskap.

För mer information kontakta Vd Björn Palm

Telefon: 070-428 15 01, E-post: bjorn.palm@nordsolutions.net

Om Newsdesk

Newsdesks mission är att effektivisera förmedlingen av pressinformation och företagsnyheter.

Strategin har alltid varit att utgå från journalisternas behov och önskemål, med hypotesen att den som bäst tillgodoser journalisternas behov är också den som bäst tillgodoser informatörernas behov.

Många års tjänsteutveckling har resulterat i en söktjänst där över 5000 journalister söker efter pressinformation från fler än 6000 källor varje dag. För mer information: www.newsdesk.se

Om Nord Solutions

Nord är en komplett leverantör av PC, mobil- och telefonitjänster. Vi samordnar fast telefoni, mobil och PC med utgångspunkt från den senaste teknologin. Vi bygger lösningar som är kostnadseffektiva för våra kunder, som i sin tur ska tillmötesgå sina anställa och kunders krav på tillgänglighet, säkerhet och hög kvalité. Nord erbjuder allt från förstudie, implementering, drift, support, förvaltning, utveckling samt outsourcing. Nord startade 2004. Antal anställda är 30 personer. Företaget verkar i alla nordiska länder. Huvudkontoret ligger i Nacka.