Tedestrand coaching AB

Newsmill; "Jag mådde ju bättre en stund - men sen blev det kaotiskt igen"

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 10:44 CEST


Så efter fyra års vistelse på behandlingshem hade jag egentligen inte lärt mig något konkret för att kunna bli fri från mina problem. Jag hade fått en hel del del kunskap om delar av helheten vilket inte alls kunde hjälpa mig när dessa fyra år av en trygghet som inte håller måttet på längre sikt var avslutad.


Jag åkte rakt ut i samma dåliga mående med missbruk som direkt konsekvens. jag är inte speciellt dum - eller har svårt att förstå utan det handlar om komplexa problem och komplexa problem måste hanteras på ett visst sätt enligt alla principer jag har sett och förstått.


Hela artikeln här:
http://www.newsmill.se/artikel/2013/05/30/jag-m-dde-ju-b-ttre-en-stund-men-sen-blev-det-kaotiskt-igen-0


Anders Tedestrand 

Psykologisk orienteringstränare