Nexus Group

neXus ‘leader’ in Gartner’s Magic Quadrant for User Authentication

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2014 16:21 CET

neXus tillkännagav idag att företaget har positionerats som ’leader’ i Gartner’s Magic Quadrant för User Authentication i en rapport som publicerades i december 2013 av Gartner, Inc. Gartner är ett internationellt erkänt forsknings- och konsultföretag. 

Enligt Gartner är ”ledare i denna Magic Quadrant leverantörer med en gedigen meritlista och vanligtvis en betydande närvaro på marknaden. De har en tydligt uttalad vision som ligger i linje med marknadsutvecklingen och deras vision stöds av gedigen teknisk innovation, samt en förståelse för de utmaningar och möjligheter som genereras av The Nexus of Forces… Leverantörer i denna kvadrant kan erbjuda en gedigen lösning till företag i olika vertikala branscher över en eller flera användar-case som vanligtvis även innefattar nya behov inom moln- och mobiltjänster”.

”Vi är jättenöjda med ledarskapserkännandet från Gartner", säger Per Hägerö CTO på neXus. "Autentisering av enskilda personer och ting (Internet of Things) är ett nyckelområde att hantera för alla organisationer. Det ständigt ökande antalet identitetsbedrägerier bör sänkas genom att kombinera autentisering med identitets-federering och anpassad accesskontroll”.


neXus är en ledande internationell leverantör av säkerhetslösningar och tjänster, både för fysisk och logisk access. Ett helhetserbjudande gör neXus till den ideala leverantören av identitet- och accesshantering. neXus har idag sitt huvudkontor i Stockholm och filialer i Tyskland, Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Indien, USA och Storbritannien.