NFO Drives AB

NFO DRIVES AB: ÅRSREDOVISNING 2008

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:45 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51344(NGM:NFO MTF)

ÅRET I SAMMANDRAG

* NFO-koncernens fakturering under perioden uppgick till 9,8 MSEK (6,4 MSEK), vilket är en ökning med 3,4 MSEK (53 %) mot föregående år.
* Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgår till -12,1 MSEK (-11,2 MSEK).
* I resultatet ingår resultatförsämrande åtgärder av engångskaraktär med ca 2 MSEK.
* Koncernens resultat per aktie för perioden uppgår till -0,19 SEK (-0,19 SEK).
* Exportförsäljningen ökade från 6 till 19 %.
* Försäljningen till OEM-kunden Cyrba, som tillverkar bubbelbad, spa etc. har inletts. En inledande order på 2 000 frekvensomriktare har lämnats varav 1 000 st har fakturerats.
* Satsningar på energieffektivisering inom sjukhus har under året resulterat i ett fler tal större order på frekvensomriktare till sjukhus från Landstingen i Östergötland, Kronoberg och Blekinge.
* Det brittiska företaget Inver tek, med vilket bolaget sedan flera år tillbaka har ett licensavtal, rappor terar att samarbetet har resulterat i nya försäljningsframgångar för kunden vilket inneburit omfattande intäkter för NFO.
* Anders Olsson Fogelberg, som invaldes i styrelsen våren 2008, utnämndes till ordförande vid styrelsemötet den 21 oktober.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)