Nordic Growth Market NGM AB

NFO DRIVES UTSER NY VD

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 13:00 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42511


Taro Bruneheim (52) har utsetts till ny VD i NFO Drives med tillträde den 1 april 2006.

Bruneheim är civilingenjör (industriell ekonomi, Linköpings tekn. högskola) och har en MBA-examen (internationellt företagande, Uppsala universitet) . Han arbetade under 80-talet på ASEA (i huvudsak med roterande elektriska maskiner) och har därefter bl.a. verkat som konsult i managementfrågor med inriktning på försäljning och marknadsföring. Bruneheim har stor erfarenhet av internationell verksamhet och kommer närmast från Akzo Nobel-koncernen där han har varit anställd som dotterbolags-VD sedan 1999.

Bruneheim kommer att fokusera på förstärkt marknadsföring och försäljning på de bestående marknaderna (Sverige och Norge) samt på etablering av export inom ramen för ett samarbete mellan Exportrådet och NFO Drives, för vilket ändamål bolaget nyligen har engagerat en exportsäljare. Bruneheim går omgående i tjänst för arbeta omlott med nuvarande VD.

Anders Lekholm, VD sedan april 2005, har strukturerat NFO Drives till en effektiv organisation med ett starkt nytt produktprogram och avslutar nu planenligt sitt engagemang. Han kommer fortsatt att stå till företagets förfogande för begränsade uppgifter som teknikkonsult.


NFO Drives AB i Svängsta utvecklar, tillverkar och marknadsför frekvensomriktare baserade på egen unik och patenterad teknik. NFO:s omriktare ger i många applikationer kunderna stora fördelar i jämförelse med traditionella omriktare. Bolagets aktier är noterade på NGM.