NorthgateArinso AB

NGA skriver 5 årigt HR Outsourcing avtal med MSD-Merck

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 15:36 CET

MSD - Mercks beslut att lägga ut olika HR tjänster till NGA är taget i enlighet med MSD´s strategi att själv inte ansvara för t.ex administration av lönesystem samt arbetet med att effektivisera personalprocesserna.

Inom ramen för avtalet kommer NGA implementera en enhetlig SAP Payroll plattform för den svenska verksamheten samt genom Outsourcing ansvara för delar av de löneadministrativa processerna 

Beslutet att lägga ut olika HR tjänster till NGA är taget i enlighet med MSD´s strategi att själv inte ansvara för t.ex administration av lönesystem samt arbetet med att effektivisera personalprocesserna.

Inom ramen för avtalet kommer NGA implementera en enhetlig SAP Payroll plattform för den svenska verksamheten samt genom Outsourcing ansvara för delar av de löneadministrativa processerna

– Det är fantastiskt roligt att vi nu tecknat outsourcing avtal med ytterligare ett internationellt ledande läkemedelsföretag. I dagsläget NorthgateArinso Sverige sedan tidigare avtal med andra läkemedelsföretag som t.ex AstraZeneca, Pfizer och Unilever vilka samtliga ställer höga krav på tydliga och effektiva processer säger Björn Tellberg, Sverigechef på NGA.  – Outsourcing tjänsterna till MSD kommer att levereras från både vår lokala Nordiska service center (Alvik / Trollhättan) samt vårt regionala Service center i Granada, Spanien vilket har drygt 400 medarbetare specialiserade på just SAP HR, fortsätter Björn.

Om NorthgateArinso (NGA)

NorthgateArinso är en ledande leverantör av HR-system och HR-tjänster. Våra närmare 10.000 anställda är 100% fockuserade på att effktivisera HR-processerna genom att Affärsutveckling, Outsourcing eller Systeminföranden. NGA har kontor i 35 länder på fem kontinenter och är bland annat SAPs största global partner. www.ngahr.com

Om MSD

MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se