Nordic Growth Market NGM AB

NGM HOLDING: NGM HOLDING ANMÄLER NYTT ANTAL RÖSTER

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:26 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49892(NGM:NGM B)

På begäran av aktieägare i Nordic Growth Market NGM Holding AB (NGM B SE0000514572) har sammanlagt 43 681 A-aktier i bolaget omvandlats till B-aktier den 10 september 2008.

Efter omvandlingen har Nordic Growth Market NGM Holding AB 68 996 977 aktier, varav 9 028 593 A aktier och 59 968 384 B aktier. Aktier av serie A har röstvärde 10 och aktier av serie B har röstvärde 1.
Vid frågor kontakta:
Angelica Olsson, Chefjurist, tel. 08-566 390 00Om NGM-börsen:
Nordic Growth Market, NGM-börsen, startade sin verksamhet 1999 och är nu en av två börser i Sverige med börstillstånd från Finansinspektionen. NGM-börsen är börsen som har specialanpassats för tillväxtbolagens behov och resurser och utmanar främst när det gäller service, utbud och pris. Eftersom NGM-börsen kontrollerar sitt handelssystem kan handelssystemet alltid anpassas efter marknadens snabba utveckling. I dagsläget finns över 40 bolag noterade på NGM-börsen med ett marknadsvärde som överstiger 11 miljarder kronor. www.ngm.se


NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.