Nordic Growth Market NGM AB

NGM MEDDELANDESERIE: #05-66 ALFRED BERG FONDKOMMISSION AB HAR OMVANDLATS TILL EUROPABOLAG

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 13:42 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41476

NGM MEDDELANDESERIE: #05-66 ALFRED BERG FONDKOMMISSION AB HAR OMVANDLATS TILL EUROPABOLAG

Omvandlingen av Alfred Berg Fondkommission AB från aktiebolag till europabolag medför att Alfred Berg Fondkommission AB firmaändras till Alfred Berg SE i NGMs handelssystem Tellus fr o m 11 oktober. Medlemsidentiteten ABE förändras inte.

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen