Nordic Growth Market NGM AB

NGM MEDDELANDESERIE: #05-73 PA RESOURCES AB GENOMFÖR SPLIT 3:1

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 11:59 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41629


PA Resources (PARE, SE0000818569) genomför i enlighet med beslut på bolagsstämman en split med villkor 3:1. Det innebär således en trefaldig ökning av aktierna så att en (1) gammal aktie blir tre (3) nya och att börskursen därmed förväntas korrigeras i motsvarande grad.

Sista dag för handel utan split kommer att vara den 1 november 2005. Från och med den 2 november 2005 kommer således handel att ske enligt ovannämnda villkor. Avstämningsdag är den 4 november 2005.

I samband med detta kommer flerdagarsorder i PA Resources orderbok att raderas. Detta sker efter handelsdagens slut den 1 november 2005.

I samband med split kommer handelsposten i PA Resources att justeras. Den nya handelsposten kommer att bli 200 st aktier.


Listningsnamn: PA RESOURCES AB
Tickerkod: PARE
ISIN-nummer: SE0000818569
Avstämningsdag: 2005-11-04
Sista handelsdagen utan split: 2005-11-01
Handelsstart 2005-11-01 med ny handelspost 200 stMed vänlig hälsning
Marknadsövervakningen