Nordic Growth Market NGM AB

NGM MEDDELANDESERIE: #06-22 HANDELSSTOPP I NOVACAST AB

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 10:06 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42691


Härmed stoppas handeln i Novacast (SE0000362675). Novacast genomför en split med avstämningsdag den 6 april. Sista dag för handel innan split var igår den 3 april 2006. Detta har inte kommunicerats på rätt sätt till aktiemarknaden varför handeln sker på felaktiga villkor.

Villkoren för spliten är 2:1 och kursen borde därför ha halverats i motsvarande mån.

I samband med handelsstoppet kommer tidigare, under dagen, genomförda affärer att makuleras samt orderboken rensas.

Information från bolaget väntas inom kort.


Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen