Nordic Growth Market NGM AB

NGM MEDDELANDESERIE: #06-25 MEDIROX AB GENOMFÖR SPLIT 3:1

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 15:49 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42738


Medirox (MROX A, SE0000680969) genomför i enlighet med beslut på bolagsstämman en split med villkor 3:1. Det innebär således att antalet aktier trefaldigas så att en (1) gammal aktie blir tre (3) nya och att börskursen därmed i motsvarande mån förväntas minska.

Sista dag för handel före split kommer att vara den 11 april 2006. Från och med den 12 april 2006 kommer således handel att ske enligt ovannämnda villkor. Avstämningsdag är den 18 april 2006.

I samband med detta kommer flerdagarsorder i Medirox orderbok att raderas. Detta sker efter handelsdagens slut den 11 april.

I samband med split kommer handelsposten i Medirox att justeras. Den nya handelsposten kommer att bli 200 st aktier. Observera att justeringen genomförs utöver ovan nämnda villkor.


Listningsnamn: MEDIROX A
Tickerkod: MROX A
ISIN-nummer: SE0000680969
Avstämningsdag: 2006-04-18
Sista handelsdagen före split: 2006-04-11
Handelsstart 2006-04-12 med ny handelspost 200 st


Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen