Nordic Growth Market NGM AB

NGM MEDDELANDESERIE: #07-05 BIOLIGHT INTERNATIONAL GENOMFÖR OMVÄND SPLIT 1:100

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:45 CET

Biolight International (BIOL B, SE0000310690) genomför i enlighet med beslut på extra bolagsstämman en omvänd split med villkor 1:100. Det innebär att ett hundra (100) gamla aktier blir en (1) ny och att börskursen därmed i motsvarande mån förväntas korrigeras.

Sista dag för handel innan sammanläggningen kommer att vara den 16 februari 2007. Från och med den 19 februari 2007 kommer således handel att ske enligt ovannämnda villkor. Avstämningsdag är den 21 februari 2007.

I samband med detta kommer flerdagarsorder i Biolights orderbok att raderas. Detta sker efter handelsdagens slut den 16 februari 2007.

I samband med sammanläggningen kommer handelsposten i Biolights att justeras. Den nya handelsposten kommer att bli 500 st aktier.


Listningsnamn: BIOLIGHT B
Tickerkod: BIOL B
ISIN-nummer: SE0000310690
Avstämningsdag: 2007-02-21
Sista handelsdagen innan omvänd split: 2007-02-16 Handelsstart 2007-02-16 med ny handelspost 500 stMed vänlig hälsning
Marknadsövervakningen