Nordic Growth Market NGM AB

NGM MEDDELANDESERIE: #07-09 FÖRETRÄDESEMISSION I C2SAT

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:22 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44856

NGM MEDDELANDESERIE: #07-09 FÖRETRÄDESEMISSION I C2SAT

C2SAT (C2ST B, SE0000419152) genomför en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Två (2) gamla aktier ger rätten att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs på 0,65 kr.

Avstämningsdag är den 1 mars 2007. Aktien handlas inklusive teckningsrätt till och med den 26 februari 2007. Teckning av aktier skall ske från och med den 6 mars 2007 till och med den 20 mars 2007.

Handel med teckningsrätter sker under perioden fr.o.m. 6 mars 2007 till och med den 15 mars 2007. Handel med betald tecknad aktie startar 6 mars 2007.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i C2SATs orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 26 februari 2007.

Info. teckningsrätt
Listningsnamn: C2SAT TRB
Tickerkod: C2ST TRB
ISIN-nummer: SE0001963018
NGM-nummer: 67115162
Handelspost: 2000
Första handelsdag: 2007-03-06
Sista handelsdag: 2007-03-15

Info. betald tecknad aktie
Listningsnamn: C2SAT BTB
Tickerkod: C2ST BTB
ISIN-nummer: SE0001963026
NGM-nummer: 67115163
Handelspost: 2000
Första handelsdag: 2007-03-06

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen