Nordic Growth Market NGM AB

NGM MEDDELANDESERIE: #07-73 FÖRETRÄDESEMISSION I BIOLIGHT INTERNATIONAL AB

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 16:10 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46430

NGM MEDDELANDESERIE: #07-73 FÖRETRÄDESEMISSION I BIOLIGHT INTERNATIONAL AB

Biolight International AB (BIOL B, SE0000310690) har beslutat om nyemission med företräde för aktieägarna av högst 5.221.736 aktier. Innehav av fem (5) aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av sex (6) nya aktier av serie B till kurs 3,50 kronor.

Sista dag för handel i Biolight-aktien inklusive teckningsrätt är den 29 augusti 2007. Första dag för handel i Biolight-aktien exklusive teckningsrätt är den 30 augusti 2007. Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 3 september 2007. Teckningstiden löper under perioden 10 - 24 september 2007.


Listningsnamn: BIOLIGHT TRB
Tickerkod: BIOL TRB
ISIN-nummer: SE0002138156
Handelspost: 500
Första handelsdag: 2007-09-10
Sista handelsdag: 2007-09-19
NGM-Nummer: 67117392

Listningsnamn: BIOLIGHT BTB
Tickerkod: BIOL BTB
ISIN-nummer: SE0002138164
Handelspost: 500
Första handelsdag: 2007-09-10
Sista handelsdag: Kommer att meddelas senare
NGM-Nummer: 67117391Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Biolights orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 29 augusti 2007.

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen