Nordic Growth Market NGM AB

NGM MEDDELANDESERIE: #09-37 FÖRETRÄDESEMISSION I BENCHMARK OIL & GAS AB

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:48 CEST

Benchmark Oil & Gas AB (BMOG, SE0000548281) har beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Avstämningsdag för medverkan i nyemissionen om högst 77.080.110 aktier till nuvarande aktieägare där en (1) innehavd registrerad aktie medför rätt till teckning av femton (15) nya aktier där teckningskurs skall vara SEK 0,20 är den 28 april 2009. Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 23 april 2009. Handel i teckningsrätten kommer att ske mellan 4 maj 2009 till och med 15 maj 2009. Teckningstiden för emission kommer att inledas den 4 maj 2009 och avslutas 20 maj 2009 kl 15.00.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i orderboken att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 23 april 2009.

Information:
Listningsnamn: BENCHMARK OIL & GAS TR
Kortnamn: BMOG TR
ISIN-nummer: SE0002865766
Handelspost: 2000
Första handelsdag: 2009-05-04
Sista handelsdag: 2009-05-15
NGM-Nummer: 67123804

Listningsnamn: BENCHMARK OIL & GAS BT
Kortnamn: BMOG BT
ISIN-nummer: SE0002865774
Handelspost: 2000
Första handelsdag: 2009-05-04
Sista handelsdag: Kommer att meddelas senare
NGM-Nummer: 67123805
Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen