Nordic Growth Market NGM AB

NGM MEDDELANDESERIE: (KORRIGERING) #06-95 FÖRETRÄDESEMISSION I COUNTERMINE TECHNOLOGIES

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:31 CET


Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44300

NGM MEDDELANDESERIE: (KORRIGERING) #06-95 FÖRETRÄDESEMISSION I COUNTERMINE TECHNOLOGIES

Countermine Technologies (COUM B, SE0000514341) genomför en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare och en riktad emission för innehavare av konvertibler och teckningsoptioner.

Bolagets aktieägare, innehavare av konvertibler samt innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för fem (5) befintliga A- eller B-aktier, fem (5) befintliga teckningsoptioner eller per varje femtal aktier som bolagets konvertibler berättigar till utbyte av, i föreliggande emissioner teckna en (1) nyemitterad A- respektive B-aktie till kurs 3,50 SEK.

Avstämningsdag är den 5 december 2006. Aktien och teckningsoptionen handlas inklusive teckningsrätt till och med 30 november 2006. Teckning av aktier skall ske från och med den 8 december 2006 till och med den 22 december 2006.

Handel med teckningsrätter sker under perioden fr.o.m. 8 december 2006 till och med den 19 december 2006. Handeln med betald tecknad aktie inleds den 8 december 2006.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Countermines orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 30 november 2006.

Info. teckningsrätt
Listningsnamn: COUNTERMINE TECHNOLOGIES TRB
Tickerkod: COUM TRB
ISIN-nummer: SE0001884602
NGM-nummer: 67113035
Handelspost: 2000
Första handelsdag: 2006-12-08
Sista handelsdag: 2006-12-19

Info. betald tecknad aktie
Listningsnamn: COUNTERMINE TECHNOLOGIES BTB
Tickerkod: COUM BTB
ISIN-nummer: SE0001884610
NGM-nummer: 67113036
Handelspost: 2000
Första handelsdag: 2006-12-08

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen