Nordic Growth Market NGM AB

NGM stärker granskningen av årsredovisningar

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 11:28 CEST

NGM anlitar två välmeriterade fristående analytiker för granskning av börsbolagens årsredovisningar.

Nordic Growth Market NGM har uppdragit åt Hans Borneroth, Kanton AB, och Peter Wigforss, Wigforss Consulting AB, att granska årsredovisningarna för de bolag som är noterade på NGM Equity. Med hjälp av dessas spetskompetens stärker NGM granskningen av de noterade bolagens årsredovisningar. Granskningen kommer ske under sommaren och omfattar samtliga noterade bolags årsredovisningar.

Hans Borneroth har tidigare arbetat som utredare för olika publika företag för att säkerställa att företagen uppfyller gällande lag och regler avseende företagens externa finansiella rapporter.

Peter Wigforss har 15 års erfarenhet av finansiell analys från sitt tidigare arbete som konsult på två av landets främsta revisionsbyråer.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Myrdal, Chefsjurist, NGM: 08-566 390 00
Hans Borneroth, Kanton AB: 070-769 47 04
Peter Wigforss, Wigforss Consulting AB, 070-553 38 43