NGS Next Generation Systems Sweden AB

NGS dotterbolag vill sänka kostnaderna för sjukfrånvaron i företagen

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 10:21 CEST

Nytt affärsområde
NGS dotterbolag Call X Marketing AB lanserar en ny tjänst för hantering av korttidsfrånvaro. Tjänsten innebär att företag lägger ut rutinen för sjukanmälan.

Den anställde ringer direkt till Call X som med sjukvårdsutbildad personal tar emot sjukanmälningarna. Call X står i förbindelse med läkare och ger råd och anvisningar på lämplig behandling.

Genom att kontakten sker direkt med sjukvårdsutbildad personal kan Call X på ett tidigt stadium sätta in lämplig åtgärd så att den anställde kommer under behandling och på detta sätt snabbare kan återgå till arbetet.

Call X erbjuder också en tjänst som syftar till att ta fram en plan för rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Bertil Haglund, VD för NGS, ser en stor potential i framtiden. Det finns en tilltagande politisk debatt kring sjukfrånvaro och inte minst debatten kring kostnaden för den tredje veckan. Företagen har också från den 1 juli ansvar för att det finns en rehabiliteringsplan för alla långtidssjukskrivna.

Samhället vill på detta sätt lägga allt större ansvar på företagen när det gäller sjukfrånvaro och rehabilitering av långtidssjuka.

-Vi ser bara början på denna utveckling och kostnaden för sjukfrånvaron kommer att öka i de flesta företag. Många företag saknar idag en plan för hantering av såväl kortidsfrånvaro som långtidssjukskrivna. Med vår kunskap och kompetens kan vi skapa en bra rutin för att på ett tidigt stadium fånga upp sjukdomsbilden och sätta in adekvat behandling. Detta bör leda till att företagen får friskare personal och att personalkostnaderna sänks.

Prognosen första året är en omsättning på 5MSEK.

Om NGS Group
NGS Group innehåller tre affärsområden. Call X Marketing, ett telemarketingbolag inom läkemedelssektorn. UniMed Personal, ett bemanningsföretag med fokus på IT och ekonomi. UniMed Affärsadministration, administrativa tjänster till företag.

NGS är noterat på NGM-listan.

För ytterligare information, kontakta:
Bertil Haglund, VD NGS Next Generation Systems Sweden AB, på 08-791 91 00 eller bertil.haglund@nextgensystems.com (alt. info@nextgensystems.com)
För mer information om NGS, se www.nextgensystems.com