NGS Next Generation Systems Sweden AB

NGS GROUP (PUBL) FÖRVÄRVAR VIKARIEPOOLEN

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:05 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46448

NGS: NGS GROUP (PUBL) FÖRVÄRVAR VIKARIEPOOLEN

(NGM:NGS)

NGS Group har ingått avtal om förvärv av Vikariepoolen, ett framgångsrikt och lönsamt rekryterings- och bemanningsföretag i Stockholm med ca 100 anställda. Bolaget omsatte under 2006 ca 25 MSEK med en vinst på ca 2,5 MSEK.

Vikariepoolen AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag som specialiserat sig inom barnomsorg, skola, vård, omsorg och Hemtjänst. Företaget är etablerat i huvudsak inom Storstockholmsregionen samt viss verksamhet i Göteborg och Malmö. Vikariepoolen är ett av de ledande bolagen inom sin nisch. Tillsammans skall vi utveckla Vikariepoolen inom vård och omsorg samt expandera i Göteborg och Malmö. Vikariepoolen är ett mycket lönsamt bolag med lång erfarenhet av bemanning och tillför NGS ett viktigt affärsområde som vi vill utveckla i framtiden. Vidare har vi synergier, främst med UniMed Care som erbjuder en Sjuk- och friskanmälningstjänst, säger Bertil Haglund VD för NGS Group AB. Vi ser ingen avmattning i bemanningsbranschen utan ser en fortsatt stark tillväxt framöver.

Köpeskillingen uppgår till 12 MSEK, med en tilläggsköpeskilling som kan uppgå till max 6,5 MSEK baserat på omsättning och resultat. Affären avses att finansieras genom de bemyndigande som styrelsen erhöll på den extra årsstämman den 27 augusti. Den sammanslagna koncernen kommer att omsätta cirka 45 MSEK och ett resultat på 4,5 MSEK

NGS vision är att vara en av de ledande aktörerna på att utveckla och äga mindre onoterade bolag med starkt tillväxt.

Syftet med detta förvärv är att skapa en bas för en koncern med olika bolag inom tjänstesektorn. Det första affärsområdet som skall utvecklas är bemanningssektorn som är den mest naturliga delen i en tjänstekoncern. Genom förvärvet blir NGS ägare till ett bemanningsbolag med fokus på ett spännande område och inom en nisch som kommer att växa kraftigt de närmsta åren.

Detta är första steget i vår strategi där vi skall bygga upp en koncern inom tjänstesektorn. Vi kommer att fortsätta söka efter andra företag inom främst bemanning, sjukvård/rehab, outsourcing och affärsadministration, säger Bertil Haglund. Vi arbetar redan med fler förvärv som skall komplettera våra befintliga verksamheter.