Nordic School of Public Health NHV

NHV söker universitetslektor i folkhälsovetenskap

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 11:15 CET

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) söker Universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning mot flyktingskap, migration och hälsa.

Vi förstärker nu forsknings- och undervisningsplattformen inom området flyktingskap, migration och hälsa. Inriktningen berör många områden med anknytning till folkhälsovetenskap såsom hälsa och mänskliga rättigheter, equity in health, kommunikation i vården, etik och ett brukarperspektiv. Vi tror att Din kompetens ligger inom någon/några av migrationsprocessens olika faser såsom flykt, asylprocess, papperslösas situation, introduktion och integration. I arbetet som universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning mot flyktingskap, migration och hälsa ingår att vidareutveckla forskningsområdet samt att på både avancerad- och forskarnivå handleda studenter och ansvara för kurser. Det är därför viktigt att Du har omfattande vetenskaplig och pedagogisk skicklighet motsvarande docentkompetens. Vid bedömningen beaktas även administrativ erfarenhet samt förmåga till samarbete.

Ansökan: Sändes elektroniskt till registrator@nhv.se senast den 15 december 2011.
Dnr A12/11:286
Kontakt: Prof. Marita Eastmond +46 (0)31 693973, marita.eastmond@nhv.se Tf Rektor Marie Beckman Suurküla, +46 (0)31 693949, marie.b.suurkula@nhv.se
Mer information: www.nhv.se
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap är en institution under Nordiska ministerrådet och bedriver vidareutbildning inom folkhälsovetenskap på både avancerad- (MPH) och forskarnivå (DrPH). Vårt campus ligger vid Göteborgs hamninlopp vid Nya Varvet. Årligen passerar 400 studenter genom våra kurser som innehåller stor del distansundervisning för att matcha vår omfattande målgrupp av yrkesverksamma studenter.

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, utbildar inom folkhälsovetenskap upp till doktorsnivå. Kursutbudet är omfattande och lägger grunden för examinering för diplom, master- eller doktorsexamen. Utbildningen är finansierad av myndigheterna i de nordiska länderna via huvudmannen Nordiska Ministerrådet, NMR.