Nättidningen Payback / Payback Sverige

Ni kan beslagta våra märken och förbjuda våra klubbar men ni kan aldrig ta vårt bikerliv ifrån oss eller döda bikerkulturen!

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 23:31 CEST

Bakgrund

En artikel med anledning av att allt fler förbud och förbudsförslag läggs runt omkring i oss olika länder.

Ni kan förbjuda men inte döda eller förstöra våra bikerliv eller vår kultur!

Ni kan beslagta våra märken och ni kan förbjuda våra klubbar. Ni kan stänga ner våra klubbhus och ni kan förbjuda oss att träffas och umgås. Ni kan sätta oss i fängelse men ni kan inte ta död på bikerkulturen och ni kan inte heller ta vårt bikerliv ifrån oss.

Ni kanske kan skrämma bort en del svagare individer och mindre hängivna klubbar om ni skruvar upp trycket och klimatet hårdnar. Men tillräckligt många kommer alltid att stanna! Tillräckligt många kommer aldrig att låta sig kuvas för det här är vårt liv och ni kan inte döda ett liv!

We´re gonna live forever!

För bikers kommer alltid att finnas! Vi är här för att stanna! Vi kommer alltid att träffas oavsett vilka lagar ni än stiftar! Det kommer alltid att finnas klubbar och platser att träffas!

För bikers är inte de människor ni kan knäcka, kuva och skrämma till tystnad och underkastelse! Vi är inte de människor ni kan fängsla och kasta nyckeln till våra celler! Bikerkulturen kommer att alltid att överleva. Hojklubbarna kommer alltid att leva vidare i en eller annan skepnad!

We´re gonna live forever och långt efter att alla våra belackare har dött undan av ålderdom kommer nya bikers att födas, leva, vara bikers och fortsätta vårt liv och föra vår tradition vidare genom tiden! För vi kan inte dö!

We are living the dream and you can´t kill a dream!

Bikers är födda som fria individer och kan inte verkligen fängslas. Ni må kunna fängsla våra kroppar men våra tankar, våra drömmar och vår själ kommer ni aldrig åt! För ni kan inte döda en övertygelse, en hängivelse, en dröm och ett liv! Vi kommer alltid att finnas oavsett hatet och lagar som riktas emot oss. Oavsett de straff ni lägger på oss att avtjäna bakom galler. Vi kommer ut och fortsätter precis där vi var när vi åkte in som om vi aldrig varit borta ens!

För bikerlivet är det liv vi lever! Vi är här för att stanna! Bikerlivet är vad vi lever och dör för! Bikers är det vi är och det vi gör!

Payback Sverige- RIksorganisationen för Bikers Rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Ordföranden och presstalesmannen, Bobo Dahlén Vestlund, 0767-63 90 55