Nibe AB

NIBE förvärvar Varde Ovne A/S – Danmarks mest expansiva braskamintillverkare

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 12:57 CET

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva Varde Ovne A/S beläget i Gram på Jylland i Danmark.
Varde Ovne, som är ett av Danmarks mest expansiva braskamintillverkare, kommer att ingå i affärsområdet NIBE Brasvärme.

Varde Ovne som grundades 1987, utvecklar, tillverkar och marknadsför braskaminer med internationell design och är en av de ledande inom sitt produktområde i Danmark. Även på den tyska marknaden har man en betydande försäljning
Koncernen har cirka 40 anställda, en årsomsättning på cirka 76 Mdkr och ett resultat före skatt på 4,6 Mdkr.
Förvärvet är konditionerat av sedvanlig s.k. due diligence, varför tillträde är planerat att äga rum i mitten av mars 2006.

- Strategin bakom förvärvet är att nå en marknadsledande position på den danska brasvärmemarknaden och att få tillgång till ytterligare ett sortimentet med internationell design, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.
I Varde Ovne blir såväl företagsledning som varumärken, produktionsenheten och säljorganisationer oförändrade och kommer också framgent att ledas av de två tidigare ägarna Lars Madsen och Ole Madsen

- De förväntade synergieffekterna bedöms framför allt kunna uppnås genom inköps- och produktionsfördelar samt att affärsområdet får en ännu starkare position för framtida satsningar, säger Gerteric Lindquist.

Bästa hälsningar
NIBE Industrier AB

Benny Torstensson
Informationsansvarig

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71

NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 4.200 anställda och en årsomsättning
på 3,8 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs (O-listan) sedan 1997.
NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med
utveckling, marknadsföring och produktion. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien och Kina med följande produktsortimentet:
NIBE Element: komponenter för elektrisk uppvärmning, huvudsakligen rörelement och folieelement.
NIBE Villavärme: värmepumpar, varmvattenberedare, villapannor och fjärrvärmeutrustning.
NIBE Brasvärme: braskaminer under varumärkena Handöl, Contura, Cronspisen, Roslagsspisen och Nord