Nibe AB

NIBE fortsätter internationaliseringen - genomför förvärv i Mexiko

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 11:31 CEST

NIBE Industrier har slutit avtal om att förvärva verksamheten i det mexikanska elementbolaget Alpe SA.

Företaget har huvudkontor i Mexico City och bedriver produktion på ytterligare tre platser i Mexiko. Alpe kommer att ingå i affärsområde NIBE Element.

Alpe är ett av de ledande elementbolagen i Mexiko och bedriver verksamhet både inom industri- och volymsektorn.

Alpe, som grundades 1973, har 300 anställda, omsätter 12 milj. USD och har ett resultat före skatt på

cirka 10%.

- Vi fortsätter linjen att växa in på nya marknader som "ringarna på vattnet". Inom NIBE Element har vi en mycket stark position i Europa och därför är det naturligt för oss att också på allvar ta steget in på den nord- och mellanamerikanska marknaden, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

- Genom förvärvet av Alpe fullföljer vi vår strategi att kunna erbjuda våra globala elementkunder produktion i Europa, Asien och Amerika. Dessutom är Alpe ett av de ledande bolagen i Mexiko inom den intressanta industrisektorn och kan från denna bas leverera såväl till den nordamerikanska marknaden som till de amerikanska bolag som flyttat sin produktion till Mexiko.

- NIBE Element kommer genom Alpe också att marknadsföra gruppens övriga sortiment i Mexiko och närliggande länder, bland annat till den mycket intressanta energisektorn.

Den nuvarande ledningen kommer att kvarstå. Sedvanlig due diligence är redan genomförd varför Alpe kommer att konsolideras i NIBE från och med 1 oktober 2008.

Bästa hälsningar

NIBE Industrier AB

Benny Torstensson

Informationsansvarig

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71
NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 5 500 anställda och en årsomsättning på cirka
på 5,5 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs sedan 1997.

NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med utveckling, marknadsföring och produktion. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien, Holland, England och Kina med följande produktsortimentet:

NIBE Element: komponenter och system för elektrisk uppvärmning samt elektriska belastningsmotstånd.

NIBE Villavärme: värmepumpar, varmvattenberedare, biobränsleprodukter och fjärrvärmeutrustning.

NIBE Brasvärme: brasvärmeprodukter och skorstenssystem under varumärkena Handöl, Contura, Cronspisen, Roslagsspisen, Nordpeis och Varde.