Nibe AB

NIBE satsar på fortsatt tillverkning i Sverige - bygger ny stor fabrik i Markaryd för tillverkning av braskaminer

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 14:56 CET

NIBE AB i Markaryd påbörjar nu byggnationen av den nya fabrik för braskaminer som informerades om i maj 2006.

Fabriken samt tillhörande kontor och lager kommer att stå inflyttningsklara vid årsskiftet 2007/08.
Den totala ytan under tak kommer att uppgå till cirka 24 000 m2, vilket motsvarar sex fotbollsplaner!
I den nya fabriken kommer framför allt braskaminer under varumärkena Contura och Handöl att tillverkas.

- Vi tror fortfarande att tillverkning i Sverige är fullt möjlig. Med rätt inställning och med de rätta förutsättningarna går det utmärkt att producera även i västra Europa, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef. Det förutsätter att alla jobbar och ligger i och använder arbetstiden så rationellt som möjligt.

NIBE Brasvärmes nuvarande byggnad, som ligger utmed E4:an, kommer även i fortsättningen att inrymma utvecklings- respektive marknadsavdelning samt produktion av skorstenssystem till braskaminerna.

- Att ha tillverkningen nära såväl utvecklings- som försäljningsavdelningar är också en viktig del i vårt beslut att lägga en ny fabrik i Markaryd. Vidare spelar kommunikationerna stor roll. Den nybyggda motorvägen är utmärkt, men det är också mycket angeläget att Tvärleden byggs färdig och att vi får det efterlängtade tågstoppet i Markaryd.

NIBE Brasvärme har haft en mycket stark utveckling under 2000-talet, från cirka 150 mkr i omsättning år 2000 med en personalstyrka på cirka 100 personer till nuvarande 900 mkr och 600 personer, varav 300 i Markaryd.

- Den nya fabriken byggs så att den skall klara av den förväntade kraftiga produktionsökningen vilket också kommer att leda till ytterligare personalökningar, säger Gerteric Lindquist.

Med vänlig hälsning


Benny Torstensson
Informationsansvarig

0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71


NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 5 000 anställda och en årsomsättning
på 4,5 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs (O-listan) sedan 1997.
NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med
utveckling, marknadsföring och produktion. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien, England och Kina med följande produktsortimentet:
NIBE Element: komponenter och system för elektrisk uppvärmning, huvudsakligen rörelement och folieelement.
NIBE Villavärme: värmepumpar, varmvattenberedare, villapannor och fjärrvärmeutrustning.
NIBE Brasvärme: braskaminer under varumärkena Handöl, Contura, Cronspisen, Roslagsspisen, Nord och Varde.