Nibe AB

NIBEs förvärv av DMS genomförs inte

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 16:17 CET

NIBEs danska dotterbolag METRO THERM A/S slöt den 26 april 2006 avtal om att förvärva det tyska företaget DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH. Förvärvet var konditionerat av sedvanlig due diligence.

Efter genomförd due diligence och förhandlingar med säljarna har METRO THERM’s styrelse beslutat att inte fullfölja förvärvet av DMS samt att påkalla skiljeförfarande avseende en hävning
av förvärvsavtalet.

- Vid vår genomgång av DMS konstaterar vi att de förutsättningar, bland annat vad gäller resultatnivån, ej överensstämmer med de uppgifter som var underlag för förvärvet, säger
Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

Bästa hälsningar
NIBE Industrier ABBenny Torstensson
Informationsansvarig


Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71

NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 5 000 anställda och en årsomsättning
på 4,5 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs (O-listan) sedan 1997.
NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med
utveckling, marknadsföring och produktion. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien, England och Kina med följande produktsortimentet:
NIBE Element: komponenter och system för elektrisk uppvärmning, huvudsakligen rörelement och folieelement.
NIBE Villavärme: värmepumpar, varmvattenberedare, villapannor och fjärrvärmeutrustning.
NIBE Brasvärme: braskaminer under varumärkena Handöl, Contura, Cronspisen, Roslagsspisen, Nord och Varde.