Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nicklas Kartengren får Ersta Vändpunktens Pris

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 13:00 CET

Ersta Vändpunkten delade idag ut ett nyinstiftat pris till en person som under året har gjort en insats på området barn och missbruk. Priset tilldelas Nicklas Kartengren som byggt upp CANs verksamhet för barn som växer upp i familjer med missbruk.

- Nicklas Kartengren har varit ovärderlig i arbetet med att bygga upp CANs verksamhet för barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Det är en verksamhet som vi prioriterar väldigt högt och som vi utvidgar det kommande året med en webbintervention som syftar till att unga som växer upp i familjer med missbruk inte själva ska få en problematisk alkoholkonsumtion, säger CANs direktör Håkan Leifman i en kommentar. 

Ersta Vändpunkts motivering till priset:

"Priset går till Nicklas Kartengren för hans initiativ till den nationella kampanjen Vart femte barn, som genomfördes under vecka sju 2011 och som är en uppmärksamhetsvecka för barn som lever i miljöer med alkohol- och drogproblematik.

Nicklas är en insiktsfull och kreativ entreprenör som med sitt stora engagemang för barn som påverkas av missbruk, gjort en stor insats på området då han inspirerat många över hela landet att under en vecka sätta fokus på dessa barns verklighet.

Nicklas är inte bara kreativ och engagerad utan besitter också en stor kunskap i dessa frågor och har även förmågan och uthålligheten att omsätta idéer i praktiken."

Bakgrund

Nicklas Kartengren arbetar som projektledare för CANs treåriga projekt för att utveckla stödinsatser för barn som växer upp i familjer med missbruk. Projektet, som är finansierat av Statens folkhäsoinstitut och Centralförbundet för socialt arbete (CSA), har pågått 2009-2011. Lunds universitet utvecklar webbinterventionen och STAD vid Karolinska Institutet utvärderar.

Kontaktuppgifter:

Nicklas Kartengren, 070-8636225 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.