Independent Living Institute Assistanskoll

Niklas Altermark, Lunds Universitet – ”Maktförhållandet påverkar relationerna mellan assistent och assistansberättigad”

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 10:37 CEST

Vänrelationer mellan assistenter och assistansberättigade kan vara mycket positiva om det finns en jämlikhet, men om den assistansberättigade är i underläge kan starka personliga band leda till en farlig maktutövning, säger Niklas Altermark.
– Assistansanordnarnas rapporteringsskyldighet riskerar att skada tilliten mellan assistent och assistansberättigad.

I ett historiskt perspektiv har staten utövat makt genom att låsa in människor på institutioner utanför samhället. Den makten var lätt att identifiera, idag ser den annorlunda ut menar Niklas Altermark. 
– Idag finns makten mer i relationerna mellan personalen och brukaren, det är inte en maktutövning som tvingar människor, den bygger istället på övertalning och uppfostring. 
Niklas Altermark har intervjuat personal på bland annat LSS-boenden. Han anser att det är uppenbart att många inte betraktar de människor de ska ge stöd och service till som fullvärdiga medborgare. 

Läs intervjun i sin helhet på Assistanskoll


Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans