Independent Living Institute Assistanskoll

Niklas Altermark, statsvetare – ”Valrörelsen har som vanligt präglats av ett ointresse för funktionshinderfrågor”

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 10:31 CEST

Valrörelsen inför riksdagsvalet har som vanligt präglats av ett ointresse för funktionshinderfrågor enligt Niklas Altermark, doktorand på statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet. 
– Minuträkningen hade kunnat bli en valfråga, men ingen vill slå på den trumman.

Funktionshinderfrågorna står inte högt på den politiska agendan enligt Niklas Altermark som säger att Assistanskoll är de första som ringer honom i anslutning till riksdagsvalet.
– Detta trots att jag står som sakkunnig för funktionshinderfrågor på Lunds universitet. 
Brukar det vara så här?
– Ja, så här har det alltid varit för mig, jag tror inte det finns ingen golden age när det gäller funktionshinder. 
Ser du olika politiska inriktningar i synen på LSS och assistans idag?
– Nej egentligen inte, Assistanskolls jämförelse inför riksdagsvalet har förstärkt bilden av ett förhållandevis stort konsensus och samstämmighet mellan partierna, området präglas inte av några stora stridigheter. Vilket för övrigt är typiskt för politiska frågor som är bortprioriterade. 
Några partier vill ju se förbättringar i personlig assistans tex Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet, hur ser du på det?
– När det gäller Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan det tolkas som kritik mot sittande regering. I Folkpartiets fall ska det nog tolkas som att man förvaltar arvet från Bengt Westerberg som var drivande i att införa LSS-lagstiftningen i början på nittiotalet, och att partiet av tradition och hävd är engagerat.

Läs intervjun i sin helhet på Assistanskoll

  

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans