Nilörngruppen AB

Nilörngruppens rapport första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 14:20 CEST

Orderingången för första kvartalet uppgick till 71,8 MSEK (61,9)
Omsättningen för första kvartalet uppgick till 62,9 MSEK (57,6)
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (-3,2)
Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (-3,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-1,23)
Nilörngruppen fortsätter att effektivisera den europeiska produktionen och stängde produktionen av vävda etiketter i Tyskland och England under kvartalet


Följande filer finns att ladda ned:

Delårsrapport första kvrtalet
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/85/FF/wkr0010.pdf