Svensk Fjärrvärme

Nils Holgersson jämför äpplen med päron

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 17:00 CEST

Den så kallade Avgiftsgruppens årliga rapport Nils Holgersson har idag presenterats i sin helhet. Tyvärr gör rapporten missvisande jämförelser mellan fjärrvärme och alternativen, då den dels slår ihop kostnader för pellets och värmepumpar, dels jämför ett nationellt medelpris för alternativen med lokala fjärrvärmepriser. Trots detta visar jämförelsen att fjärrvärme är billigast i merparten av Sveriges kommuner.

Metoden att göra ett gemensamt medelpris av kostnader för uppvärmning med pellets och värmepump, som uppvärmningsalternativ till fjärrvärme i flerbostadshus, ger inte en relevant bild. Enligt Energimarknadsinspektionens (EIs) årliga rapport Uppvärmning i Sverige, som Nils Holgersson refererar till, är pellets billigare än fjärrvärme, medan värmepumpar är dyrare (EI jämför dessutom uppvärmningskostnader för småhus – inte flerbostadshus).

För att kunden ska få en realistisk bild av de olika uppvärmningsalternativen bör det finnas exempel på faktisk kostnad för alternativen i samma kommun. Även värmepumpar och pellets har lokala prisvariationer, men Nils Holgersson-rapporten jämför ett nationellt medelpris för alternativen med lokala fjärrvärmepriser. Det finns annat som haltar i jämförelsen mellan fjärrvärme och alternativen:

- Vid så kallt väder som i vintras räcker inte värmepumparna till. Då upptäckte många värmepumpskunder att uppvärmningskostnaderna blev väldigt höga. För en småhusägare kan pellets vara ett realistiskt alternativ men för ett flerfamiljshus tillkommer kostnader för bränsletillförsel och skötsel av pannan, vilket inte är medräknat i jämförelsen, säger Ulrika Jardfelt, VD för Svensk Fjärrvärme.

Svensk Fjärrvärme efterlyser, liksom Avgiftsgruppen, en bättre prisbild över värmemarknaden där man tar hänsyn till totalkostnaderna för uppvärmningen. Dessutom anser vi att kunden ska få lokala jämförelser mellan alternativen.

 

Ytterligare upplysningar:

Annika Johannesson, 08-677 27 07

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 150 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.