Älvräddarna

Nilsson Kraft AB bryter återigen mot villkor

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 13:30 CET

Strömsbro kraftverk är första vandringshindret i Testeboån, som är utsedd som riksintresse för naturvård, ingår i Natura2000-nätverket, och är klassat som vildlaxvatten av Baltiska Fiskerikommissionen. Spillet i fiskvägen ska vara 500 liter per sekund under vintertid, men i januari och ända in i februari rann inget vatten alls. Detta har skapat stora problem för fisken och den biologiska mångfalden. Nu har Älvräddarnas Samorganisation anmält villkorsbrottet till länsstyrelsen i Gävleborg.

– Ja, ett vattendrag utan vatten är givetvis en miljökatastrof. Tyvärr är det inte första gången som Per Nilsson bryter mot de villkor som är förutsättningen för hans vattenkraftsverksamheter, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation.


Att bryta mot villkor i ett tillstånd innebär inte bara stora problem för det akvatiska livet. Verksamhetsutövaren, i det här fallet Nilsson Kraft AB, kan förlora tillståndet helt och hållet, samt riskerar att få en polisanmälan för miljöbrott mot sig, allt enligt paragrafer i miljöbalken.

– Det problematiska med Nilsson Kraft AB är att det närmast är modus operandi att strunta i samhällets krav på verksamheten. Den typen av inställning måste få ett svar från samhället, främst genom att återkalla tillståndet för verksamheten, avslutar Christer.


Älvräddarna kommer att följa upp verksamheten i Strömsbro under hela 2016. 

Foto: B. Moberg

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.

Bifogade filer

Word-dokument