Fysioterapeuterna

Nio av tio använder kontorsstolen på fel sätt

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 10:04 CEST

De flesta kontorsstolar är inte användarvänliga. Nio av tio använder stolarna på fel sätt. Det visar en studie som gjorts av Helena Börjesson, sjukgymnast och ergonom på Scanias företagshälsovård. Studien presenteras på fredag, 28/10, på SjukgymnastDagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Syftet med studien ”Det bekväma sittandet är en konst” var att studera kontorsstolars användbarhet. Man ville också ta reda på om tillverkarens förväntningar på hur användaren skulle nyttja stolarna överensstämde med det sätt som stolen verkligen användes på.

15 försökspersoner, samtliga anställda på en företagshälsovård fick pröva tre olika kontorsstolar. Resultaten visade att endast vid var femte (20 procent) försök lyckades försökspersonerna justera alla funktionerna. Alla klarade dock av att höja och sänka stolsitsarna. Endast vid vart tredje försök betedde sig försökspersonerna som tillverkaren förväntat sig.

Kännetecknet för de funktioner som flest lyckades justera var att reglagen var synliga. Dessa signalerade genom sin utformning hur de skulle användas och att stolen gav feedback. De funktioner som orsakade frustration var reglage som justerade flera funktioner samtidigt, var osynliga och tröga. Bruksanvisningar som var svåra att förstå skapade också frustration.

- Stoltillverkarna måste göra reglagen synligare och med tydligare symboler. Detta borde också kunna vara ett konkurrensmedel för fabrikanterna och inte som nu alltför många reglage som aldrig används.

- En kontorsstol måste bli lika användarvänlig som en pinnstol, betonar Helena Börjesson.

För mer information kontakta Helena Börjesson, helena.borjesson@scania.com

Gert Hellström, pressansvarig LSR 0709-286117


Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, är sjukgymnasternas nationella organisation. LSR verkar för en kunnig och ansvarskännande yrkeskår i ständig utveckling som kan arbeta på såväl en nationell som internationell arbetsmarknad. LSR är en partipolitiskt obunden organisation.
Välkommen till förbundets webbplats, www.sjukgymnastforbundet.se för mer information om verksamheten.