AcadeMedia

Nio av tio IT-Gymnasister i jobb eller studier

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 09:13 CEST

Fyra år efter avslutade gymnasiestudier är 94 procent att IT-Gymnasiets tidigare elever sysselsatt med antingen arbete eller vidare studier.

- Det är glädjande att se att det går så bra för våra elever efter att de tagit studenten, säger Christine Kastner Johnson, verksamhetschef på IT-Gymnasiet.

IT-Gymnasiet har låtit undersöka vad de elever som tog studenten från någon av de sju IT-Gymnasierna 2008 gör idag, fyra år senare. Resultaten visar bland annat att:

- 40 % av eleverna studerar vid högskola, 2 % genomgår annan utbildning medan 52 % arbetar. 6 % uppger ”annat” som svar, vilket oftast innebär att de är arbetssökande. Detta kan jämföras med den generella andelen arbetslösa ungdomar under 25 år som uppgår till 25,2 %.
- 78 % av eleverna som studerat vidare tycker att IT-Gymnasiet förberett dem väl inför högre studier.

- Det framgår tydligt att eleverna, över lag, är väldigt nöjda med så väl stämningen på skolan som med relationen till lärarna och undervisningen, säger Christine Kastner Johnson

Fakta om undersökningen
Undersökningen har genomförts av företaget Markör under perioden vecka 9-11 2012. Svarsfrekvensen är 62 procent och undersökningen omfattade 163 elever som gått ut från IT-Gymnasiet i Västerås, Örebro, Sundbyberg, Södertörn, Skövde, Uppsala och Göteborg 2008.

För mer information, kontakta
Christine Kastner Johnson, verksamhetschef IT-Gymnasiet
070-345 32 07
christine.johnson@it-gymnasiet.se

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har omkring 44 000 förskolebarn och elever samt cirka 20 000 vuxenstuderande i våra verksamheter. Vi har drygt 240 enheter och 7 000 anställda.