H. Lundbeck AB

Nio av tio kvinnor med PMS lider i det tysta

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 09:27 CEST

Kvinnor har lidit av problem och smärta i samband med ägglossning och menstruation i alla tider, så kallade PMS-besvär, och trots samhällets starka utveckling i övrigt så fortsätter tvåtusentalets kvinnor att lida av PMS-besvär i hög utsträckning. Det finns en utbredd okunskap om PMS vilket leder till underbehandling och sänkt livskvalitet. Nio av tio kvinnor uppger att deras livskvalitet påverkas negativt och två av tre kvinnor undviker sociala kontakter, nöjen och resor då de har PMS. Det är några av de resultat som framkommer i en ny webbundersökning som har genomförts av Netdoktor på uppdrag läkemedelsföretaget Lundbeck. 

Okunskap och tabu
Mellan 20-30 procent av alla kvinnor i fertil ålder har PMS, det vill säga premenstruella syndrom. Den svårare formen kallas för premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS. Omkring 300 kvinnor har deltagit i den webbaserade undersökningen som genomfördes under 22 dagar i februari 2012. Över 90 procent av kvinnorna i undersökningen angav att de har PMS-besvär i någon form. Undersökningen visar att 37 procent av kvinnorna som deltog i undersökningen ibland måste sjukskriva sig till följd av PMS-besvären.

Problemen går dessutom inte enbart ut över den som är drabbade, endast nio procent tror att deras omgivning är opåverkad av deras besvär. Varannan kvinna (49 procent) tror att deras närmaste omgivning upplever dem som negativt inställda till det mesta när de har PMS och två av tre kvinnor (66 procent) tror att de skulle beskrivas som instabila och lättrörda. Men PMS-besvär är tabubelagda och många kvinnor drar sig för att söka vård, bland annat därför att de inte vet vem de ska söka hjälp hos (23 procent) och för att de skäms och tycker att det är svårt att tala om problemen (13 procent).   

– Den viktigaste informationen som framkommer i enkäten är att mer än hälften av kvinnorna som misstänker att de har PMS inte har sökt hjälp, trots att besvären påtagligt påverkar det dagliga livet. De skäl man anger för att inte söka är huvudsakligen att man inte tror att det finns någon effektiv behandling, att man inte vet vart man ska vända sig och rädsla för biverkningar av mediciner, säger Marie Bixo, professor i gynekologi och obstetrik vid Karolinska institutet.

Psykiska och fysiska symtom jobbigt vid PMDS
Den aktuella undersökningen visar att de som lider av lindrigare former av PMS framför allt lider av fysiska symtom så som spänningar i brösten och uppsvälldhet. De som har PMDS upplever framför allt att de får psykiska problem i form av oro, ångest, spänning och nedstämdhet.  Av de som har PMS behandlar majoriteten sina besvär med smärtstillande läkemedel (40 procent) och sju av tio har aldrig sökt hjälp för problemen. Även kvinnor med svår PMS, PMDS, undviker i ganska hög utsträckning att söka hjälp. Det är ungefär hälften av kvinnorna (53 procent) som har sökt hjälp och de vanligaste behandlingsalternativen i denna grupp är motion (32 procent) samt behandling med SSRI-preparat (30 procent). 

Kontakt:
Lundbeck:

Björn Velin, VD, tel 042-25 43 00 eller 070-595 42 14, bv@lundbeck.com

Media:

Kristina Ebenius, 070-7252244, kristina.ebenius@mslgroup.com

Sara Engström, 070-8489080, sara.engstrom@mslgroup.com

Fakta om PMS och PMDS

Orsak och uppkomst

PMS orsakas av de hormonförändringar som sker i kroppen under en menstruationscykel. Hur kraftiga symtomen är varierar från kvinna till kvinna. Forskarna tror att graden av PMS beror på graden av känslighet för det kvinnliga könshormonet progesteron och dess nedbrytningsprodukter. För vissa kvinnor blir besvären dagarna före mens så kraftiga att det är nästan outhärdligt att hantera dessa symtom. De upplever flera olika, kraftiga fysiska och främst psykiska reaktioner och besvären får kraftigt negativ påverkan på deras liv, vardag, arbete och relationer. Detta tillstånd kallas premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). Vanliga besvär vid PMDS är irritation, ilska, nedstämdhet och humörsvängningar (till exempel gråtattacker utan anledning, verbala utbrott eller vredesutbrott). En del upplever att de känner sig svullna i kroppen, att de går upp lite i vikt eftersom det samlas vätska i kroppen, att de får svårt att koncentrera sig eller sömnproblem. 

 Mellan tre och fem procent av alla kvinnor i fertil ålder lider av PMDS, vilket innebär att omkring 60 – 90 000 svenska kvinnor är drabbade av PMDS. PMDS kan ses som en extremt kraftig reaktion på de naturliga förändringar som alla kvinnor genomgår under menstruationscykeln, och de symtom som kvinnor med lindrigare PMS upplever. Diagnosen ställs med klassificeringssystemet ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” och minst fem av elva symtom ska finnas för att besvären ska klassas som PMDS.  

Diagnos och behandling                                                                                                                                                          Enligt organisationen American Psychiatric Association klassificeringssystem ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” ska minst fem av följande symtom finnas för att besvären ska klassas som PMDS:

 1. Nedstämdhet
 2. Oro, ångest eller spänning
 3. Snabbt växlande humör
 4. Irritation
 5. Minskat intresse för vanliga aktiviteter
 6. Koncentrationssvårigheter
 7. Orkeslöshet
 8. Aptitförändringar 
 9. Sömnstörningar 
 10. Känsla av att vara nedtyngd
 11. Andra fysiska symtom som spänningar i brösten och uppsvälldhet

Minst ett av symtomen måste vara något av de fyra översta alternativen i denna lista. Besvären måste uppkomma veckan före mens och klinga av när blödningen kommit igång. Symtomen måste inverka negativt på arbete, skola, normala aktiviteter eller förhållanden och får inte bero på andra sjukdomar.   

Om Lundbeck
Lundbeck är ett av världens ledande läkemedelsföretag inom sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS). Företagets produkter riktar sig mot sjukdomar som depression och ångest, schizofreni, sömnstörningar, epilepsi, Huntingtons sjukdom, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och nu även PMDS. Lundbeck bedriver forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel över hela världen. Lundbeck grundades 1915 av Hans Lundbeck i Köpenhamn, Danmark. I dag har företaget omkring 5 900 anställda över hela världen. År 2010 uppgick företagets omsättning till 14,8 miljarder DKK (ungefär 2,0 miljarder EUR eller 2,6 miljarder USD).

För mer information besök gärna www.lundbeck.se eller www.alltompms.se

Källor: Vårdguiden, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association, Babycenter, Bakgrundsmaterial från Lundbeck, Eriksson et al. Journal of Clinical Psychopharmacology. Volume 28, Number 2, April 2008.