Sveriges Kommuner och Landsting

Nio av tio når målen i gymnasiet

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 09:17 CEST

Nio av tio gymnasieelever når målen för sin utbildning, men många tar mer än tre år på sig. Med rapporten Öppna jämförelser – gymnasieskola 2010 kan landets kommuner för tredje året i rad jämföra sina resultat och få uppslag på hur verksamheten kan förbättras.
Vikande elevunderlag, ökande konkurrens mellan skolor och på sina håll en ansträngd kommunal ekonomi gör att gymnasieskolan står inför flera stora utmaningar.

– Gymnasieskolan möter stora förändringar och kommunerna behöver få en tydlig bild av vilka resultat eleverna uppnår och till vilka kostnader. Genom att jämföra sig och lära av andra kan kommunerna ytterligare vässa sig, säger Håkan Sörman, vd för SKL.

Med hjälp av rapporten kan kommunerna analysera sin verksamhet och få svar på viktiga strategiska frågor; till exempel vilka program som kommunen själv ska anordna och vilka ska man samverka med andra om? Och hur kan elevernas resultat följas upp, oavsett om de går i kommunens egen skola eller i andra skolor?

Rapporten Öppna jämförelser – gymnasieskola 2010 visar bland annat att

• nio av tio elever som slutför gymnasiet blir behöriga till högskola, men för många tar det mer än tre år. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem men innebär ökade kostnader för kommunerna

• den största förändringen mot förra året är att andelen elever som går över direkt till högre studier har ökat med några procent. Förmodligen på grund av det tuffare läget på arbetsmarknaden

• kommuner där invånarna har lägre inkomster tenderar att ha högre kostnader för gymnasieskolan, vilket beror på att många elever i dessa kommuner går ett yrkesförberedande program

– Det är glädjande att de allra flesta som gick ut gymnasiet får behörighet till universitet och högskola. Men självklart är det ett bekymmer att en av tio inte når dit. Både grund- och gymnasieskolan har stora utmaningar som SKL och våra medlemmar tar på största allvar. Öppna jämförelser är en viktig del i vår strategi för bättre resultat i skolan, säger Håkan Sörman.
 
På SKL:s hemsida finns en tio-bästa-ranking för tio olika indikatorer.
Denna bifogas också.

De tio kommuner där störst andel elever uppnår högskolebehörighet inom tre år är: Eksjö, Tranemo, Bengtsfors, Sävsjö och Tomelilla, Lomma, Övertorneå, Högsby, Hylte och Ovanåker.

Läs mer om och ladda ned hela rapporten från www.skl.se

För mer information: Eva-Lena Arefäll, utredare, mobil 070-319 79 45, eva-lena.arefall@skl.se eller Tor Hatlevoll, utredare tfn 08-452 79 69, mobil 070-617 79 69, tor.hatlevoll@skl.se, båda på avdelningen för lärande och arbetsmarknad
Pressjour: 08-452 71 01
E-post: press@skl.se