Östersundshem

Nio av tio Östersundsbor är positiva till att det byggs nytt

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 11:56 CET

Fler än nio av tio Östersundsbor – 93 procent – är positiva till att det byggs nya bostäder i Östersund.
– Nybyggen symboliserar framåtanda, framtidstro och utveckling samt möjliggör att Östersund kan nå sitt tillväxtmål, säger Daniel Kindberg, vd på Östersundshem.

Mistats undersökning, som gjordes under december 2013 och som omfattade telefonintervjuer med 500 Östersundsbor, visar att 93 procent av Östersundsborna är positivt inställda till att det byggs fler bostäder i Östersund. 30 procent är ganska positiva, 63 procent är mycket positiva. Endast 1 procent av de tillfrågade anger att de är ”ganska negativt inställda”. Många som svarat nämner bostadsbrist bland ungdomar.

– Med Fagerskrapan och andra nysatsningar möter vi en del av den efterfrågan som finns på nya hyreslägenheter i centrala Östersund. Samtidigt sätter vi igång flyttkedjor som är till nytta för fler, berättar Daniel Kindberg.

En flyttkedja uppstår när man bygger nya bostäder och de som flyttar in i dem lämnar en annan bostad efter sig, där någon annan kan flytta in.

– De som är intresserade av de nya hyresrätterna i Fagerskrapan får chansen att flytta in i sitt drömboende, samtidigt som det i den andra änden frigörs hem för andra, bland annat ungdomar, som genom detta kanske kan flytta in i sin allra första lägenhet, säger Daniel Kindberg.

Östersunds kommun har ett offensivt tillväxtmål – 65 000 invånare år 2020 – som Östersundshem som kommunalt bostadsföretag bidrar till att uppfylla.

– Vi vill aktivt medverka till Östersunds utveckling och tillväxt och ska självklart vara en av motorerna som drar Östersund framåt.

För mer information om Fagerskrapan: www.fagerskrapan.se

Presskontakt
Daniel Kindberg, vd på Östersundshem
daniel.kindberg@ostersundshem.se 
Telefon 063-14 04 12 | Mobil 070-314 64 07

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med drygt 5100 lägenheter och 250 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 291 miljoner kronor och har ett 40-tal anställda. Bonusboende, vårt seniorkoncept, finns för dig som fyllt 60 år.