Previa

Nio av tio trivs på jobbet

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2012 08:17 CEST

Nu återvänder många till jobbet efter sommarledigheten. Enligt en kartläggning av hälsoföretaget Previa trivs hela 90 procent av de anställda i landet med sitt arbete. Bara en procent uppger att de inte trivs alls.

– Det kan kännas vemodigt när semestern är över, men väl på jobbet trivs de allra flesta anställda ändå med sitt arbete. Ett meningsfullt arbete med bra arbetskamrater är en avgörande hälsofaktor för många, säger Per Larsson, beteendevetare på Previa.

Undersökningen visar också att nästan nio av tio, 88 procent, tycker att de har ett bra samarbete och en god gemenskap med sina närmaste kollegor. Två av tre, 67 procent, får veta av sin chef att de gör ett bra jobb. Sex procent uppger dock att de aldrig får beröm av chefen.

– Att bli sedd av sin chef genom uppskattning och feedback är centralt för trivseln på jobbet. Chefer kan därför med ganska enkla medel göra stora insatser för att anställda ska må bra, säger Per Larsson.

Trivseln påverkas också av hur mycket inflytande man har över sin arbetssituation. I kartläggningen uppgav 82 procent av de anställda att de kan påverka hur deras arbetsuppgifter ska utföras.

Statistiken kommer från en undersökning där Previa på uppdrag av arbetsgivare har kartlagt hälsan hos drygt 50 000 personer i hela landet under perioden 2009 till 2011. Undersökningen rör områden som det allmänna hälsotillståndet, mat- och motionsvanor samt hur man trivs på jobbet.

Fem tips till arbetsgivare för att öka trivsel på arbetsplatsen

1. Kommunicera tydligt. Sätt tydliga mål och se till att det finns balans mellan ansvar och befogenheter.
2. Skapa delaktighet. Involvera medarbetare i arbetsmiljöarbetet och ta vara på deras idéer.
3. Höj taket. En tillåtande attityd skapar utrymme för öppen kommunikation, misstag och olika åsikter.
4. Ge ansvar. Anställda som har inflytande över sina egna arbetsuppgifter trivs bättre och upplever mindre stress.
5. Uppmärksamma medarbetare. Ge feedback på utfört arbete – både positiv och negativ.

Bilagor
PDF: Resultat på riksnivå från Previas undersökning
Relaterat dokument: Resultat på länsnivå från Previas undersökning

För mer information
Per Larsson, beteendevetare på Previa, 070-233 22 84, per.larsson@previa.se
Katrin Malm, kommunikations- och informationschef på Previa, 070-646 10 90, katrin.malm@previa.se

facebook.com/abprevia
twitter.com/Previa_AB
youtube.com/abprevia


Hälsoföretaget Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att erbjuda tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att skapa goda resultat och öka sin konkurrenskraft. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 7 000 arbetsgivare med 950 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 841 miljoner kronor under 2011. Läs mer på www.previa.se