Norstedts

Nio hus och en kyrka

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 11:07 CEST

Lars Sjöberg måste räknas som en av Sveriges nationaltillgångar! Välkänd i breda kretsar för sina encyklopediska kunskaper om våra historiska byggnader och för sitt passionerade intresse och vilja att bevara dem. Här presenteras nio hus och en kyrka som han förvärvat under en period av fyrtio år, flera av dem därigenom räddade från hotet om omedelbar rivning.

Byggnaderna sträcker sig från en miniherrgård i barock till en imponerande nyklassicistisk italieniserande villa, från en rokokoherrgård från 1700-talets mitt till en arbetarlänga med åtta tvårumsbostäder för bruksarbetare.

Bakgrunden tecknas till de olika husens tillkomst och historia. Där berättas också om husens användning och deras ägare. Varje hus är kärleksfullt avbildat i vackra fotografier av Ingalill Snitt. Texten och bilderna samverkar för att visa hur dessa vackra inredningar - som internationellt har kommit att uppfattas som själva innebörden av det ”svenska” - har utvecklats från 1600-talet till den sista blomstringen under det sena 1700- och tidiga 1800-talet. Här finner vi de ljusa trägolven och luftiga gardinerna, de eleganta gustavianska möblerna, de glänsande speglarna med förgyllda ramar, de målade väggfältens charm och de enkla linnetygerna med mönster av blommor och ränder, allt i inredningar med autentisk utstrålning.

Av författarna till bästsäljarna Svenska rum och Svenska Trähus

Lars Sjöberg är konsthistoriker och museiman men också en självlärd och erfaren praktiker med en glödande tro på värdet av att lära av det förgångna för att kunna bevara kunskaper för framtiden. Hans principer har vuxit fram ur de omfattande restaureringarna och konserveringarna av de egna husen.

Ingalill Snitt är specialiserad inom arkitektur- och interiörfotografering. Hennes bilder publiceras i magasin som Elle, Marie Claire, Figaro och World of Interiors och hon har givit ut flera böcker i Sverige, England, Italien och USA.

Nio hus och en kyrka har recensionsdag den 20 oktober

För mer information och beställning av recensionsexemplar kontakta
Fanny Birath, Norstedts
tel: 08-769 88 83, mail: fanny.birath@norstedts.se

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur.