Sveriges Kommuner och Landsting

Nio miljarder lägre skatteintäkter med KI:s prognos

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:07 CEST

KI presenterade i tisdags en ny konjunkturbedömning. Med KI:s förutsättningar beräknar SKL att skatteunderlaget skulle bli cirka 0,9 procent lägre i år och 1,8 procent lägre 2010 jämfört med SKL:s prognos i februari. Det medför skatteintäkter som vid oförändrat skatteuttag blir cirka fem miljarder kronor lägre i år och cirka nio miljarder kronor lägre nästa år.

KI:s prognos indikerar att den ekonomiska tillväxten blir ännu svagare i år och nästa år än vad de flesta tidigare räknat med. Enligt KI beräknas BNP falla med 3,9 procent i år och växa med bara 0,9 procent nästa år. Det medför bland annat att sysselsättningen, mätt med arbetade timmar, faller med mer än sex procent under de båda åren.

KI:s prognos ger en betydligt sämre utveckling än den som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde inför skatteunderlagsprognosen i februari. I tabellen nedan, visas de viktigaste skillnaderna.

Det bör dock påpekas att KI räknar med en lägre pris- och löneökningstakt, vilket bör medföra lägre kostnadsökningar för kommuner och landsting.

Regeringen presenterade under onsdagen delar av sin ekonomiska bedömning som kommer i vårpropositionen. Regeringens bedömning är ännu mer pessimistisk om tillväxten.

SKL:s nästa skatteunderlagsprognos presenteras den 23 april.


För tabell se: http://www.skl.se/artikel.asp?C=361&A=58910
För mer information: Stefan Ackerby, tf chefekonom på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 77 28, mobil: 070-319 77 28, e-post: stefan.ackerby@skl.se

Bo Legerius, ekonom på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 77 34,
mobil: 070-327 77 34, e-post: bo.legerius@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01