Länsstyrelsen i Uppsala län

Nio miljoner kronor till nya bostäder för äldre

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 10:01 CEST

Länsstyrelsen har tagit beslut om 9, 3 miljoner kronor i investeringsbidrag för byggande av 80 äldrebostäder i Uppsala kommun.

Byggprojektet är det första som beviljats regeringens nya bidrag för byggande av äldrebostäder. Det är Uppsalahem Servicebostäder som bygger åttio äldrebostäder på Hedensbergsvägen, Berthåga i Uppsala kommun. Bostäderna beräknas vara färdiga under våren 2008.

– Det är glädjande att antalet hyreslägenheter för äldre nu ökar i Uppsala kommun. Det råder brist på äldrebostäder i kommunerna och många äldre har svårt att få ett modernt och anpassat boende, säger Tomas Östlund vid länsstyrelsens plan- och bostadsenhet.

Bidraget som gäller ny- och ombyggnad av äldrebostäder kan sökas hos länsstyrelsen. Det gäller bostäder till äldre som kräver biståndsprövning och beslut av kommunen, så kallat särskilt boende Av länsstyrelsens tilldelade medel återstår 5,5 miljoner till nya projekt. Regeringen har under åren 2007 – 2011 avsatt 2,5 miljarder kronor för hela landet. Boverket som hanterar pengarna kan vid ytterligare behov tilldela Uppsala län mer pengar.För ytterligare information, kontakta: handläggare Tomas Östlund, länsstyrelsens bostadsfunktion tel 018/19 52 42.