Skogssällskapet

Nio miljoner till skogsforskning

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 21:34 CEST

Skogssällskapet utlyser tillsammans med sina närstående stiftelser nio miljoner kronor till skogs- och naturvårdsforskning. Det är därmed en av Sveriges största privata satsningar på skogsforskning.

I 2009 års utlysning delade Skogssällskapet ut åtta miljoner kronor. De största utdelningarna fick forskargrupper på bland annat Skogforsk i Uppsala med 2,6 miljoner kronor och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå med 3,4 miljoner.

Inför 2010 års utlysning har Skogssällskapet gått ihop med några närstående stiftelser: Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning och stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning samt Stiftelsen Petersson-Grebbe och Stina Werners fond.

- En stor gemensam utlysning ger större uppmärksamhet från forskarna och en effektivare handläggning, säger Skogssällskapets informationschef Sverker Johansson. Dessutom har våra stiftelser gemensamma syften, främst att gynna skogshushållning och naturvård.

Faktaruta:

Hela utlysningen omfattar nio miljoner kronor. Stiftelsen Skogssällskapet står för 7 miljoner kronor för att främja skogshushållning och naturvård. Dessutom utlyser följande stiftelser anslag:

- Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning: 400 000 kronor

- Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning: 500 000 kronor

- Stiftelsen Petersson-Grebbe för vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling: 400 000 kronor

- Stiftelsen Stina Werners fond för vetenskaplig forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård: 900 000 kronor

Mera information om utlysningen finns på www.skogssallskapet.se. Där finns också ansökningshandlingar och länkar till alla stiftelserna. 

Kontakt: Sverker Johansson, informationschef Skogssällskapet, 070-354 09 77.

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige och Lettland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 8 miljoner kronor till forskning.