Rikspolisstyrelsen

Nio myndigheter utvecklar samarbetet mot grov organiserad brottslighet

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:30 CEST

Idag samlades cheferna för de nio myndigheter som tillsammans har regeringens uppdrag att mobilisera mot den grova organiserade brottsligheten. I uppdraget ingår att se över hur arbetet mot den organiserade brottsligheten kan styras myndighetsgemensamt och mer målinriktat.

En av slutsatserna i arbetet med mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet är att det saknas ett myndighetsgemensamt strategiskt forum. Därför beslutade myndighetscheferna idag att inrätta ett Samverkansråd där de själva ska sitta och där beslut om gemensamma inriktningar ska tas.

- Genom att bilda ett Samverkansråd stärks våra möjligheter att arbeta strategiskt mot den grova organiserade brottsligheten. I rådet ska vi bland annat fatta beslut om en gemensam så kallade hotbild, alltså en beskrivning av den organiserade brottsligheten som kan ligga till grund för hur arbetet läggs upp. Med en sådan gemensam inriktning kan vi maximera våra insatser mot den grova organiserade brottsligheten, säger rikspolischef Bengt Svenson.

- Samarbete med andra myndigheter är helt avgörande för att vi ska kunna göra det svårt att vara grovt kriminell i Sverige idag. Om alla myndigheter samlat vidtar åtgärder inom var och ens område blir effekten så mycket större. Det handlar inte bara om att utreda brottsligheten, utan även att se till att dessa kriminella inte utnyttjar förmåner de inte borde ha, att de betalar skatt och att de betalar tillbaka skulder, säger Bengt Svenson.

Mötet beslutade att:

  • Att inrätta ett Samverkansråd som ska träffas två gånger per år och där deltagarna består av myndighetscheferna.
  • Att allt arbete mot organiserad brottslighet ska utgå från en myndighetsgemensam hotbild.

Deltagande myndighetschefer vid mötet:
Rikspolischef Bengt Svenson
Generaldirektör Anders Perklev, Åklagarmyndigheten
Generaldirektör Gudrun Antemar, Ekobrottsmyndigheten
Generaldirektör Anders Danielsson, Säkerhetspolisen
Generaldirektör Mats Sjöstrand, Skatteverket
Generaldirektör Karin Starrin, Tullverket
Generaldirektör Lars Nylén, Kriminalvården
Generaldirektör Judith Melin, Kustbevakningen
Biträdande generaldirektör Annika Stenberg, Kronofogdemyndigheten

Presskontakt: Pressekreterare Rikspolisstyrelsen Carolina Ekéus 08-401 90 07.

 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 länspolismyndigheter samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan.