Åklagarmyndigheten

Nio myndigheter utvecklar samarbetet mot grov organiserad brottslighet

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 17:05 CEST

Myndighetscheferna har beslutat att inrätta ett Samverkansråd där de själva ska ingå och där beslut om gemensamma inriktningar ska tas.

Den 15 april samlades cheferna för de nio myndigheter som tillsammans har regeringens uppdrag att mobilisera mot den grova organiserade brottsligheten.

I uppdraget ingår att se över hur arbetet mot den organiserade brottsligheten kan styras myndighetsgemensamt och mer målinriktat.
En av slutsatserna i arbetet med mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet är att det saknas ett myndighetsgemensamt strategiskt forum. Därför beslutade myndighetscheferna att inrätta ett Samverkansråd där de själva ska sitta och där beslut om gemensamma inriktningar ska tas.

Deltagande myndighetschefer vid mötet:
Rikspolischef Bengt Svenson
Generaldirektör Anders Perklev, Åklagarmyndigheten
Generaldirektör Gudrun Antemar, Ekobrottsmyndigheten
Generaldirektör Anders Danielsson, Säkerhetspolisen
Generaldirektör Mats Sjöstrand, Skatteverket
Generaldirektör Karin Starrin, Tullverket
Generaldirektör Lars Nylén, Kriminalvården
Generaldirektör Judith Melin, Kustbevakningen
Bitr. generaldirektör Annika Stenberg, Kronofogdemyndigheten