Rikspolisstyrelsen

Nio myndighetschefer inleder samarbete mot grov organiserad brottslighet

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 13:22 CEST

I takt med utbredningen av den grova organiserade brottsligheten ökar trycket på samhället. Fler aktörer måste delta i kampen och det krävs strategiskt och långsiktigt samarbete över myndighetsgränser för att nå framgång. Därför samlas nio myndighetschefer till ett gemensamt möte den 15 april.
Deltagare:
Rikspolischef Bengt Svenson
Generaldirektör Anders Perklev, Åklagarmyndigheten
Generaldirektör Gudrun Antemar, Ekobrottsmyndigheten
Generaldirektör Anders Danielsson, Säkerhetspolisen
Generaldirektör Mats Sjöstrand, Skatteverket
Generaldirektör Karin Starrin, Tullverket
Generaldirektör Lars Nylén, Kriminalvården
Generaldirektör Judith Melin, Kustbevakningen
Biträdande generaldirektör Annika Stenberg, Kronofogdemyndigheten

Bakgrunden till detta initiativ är det regeringsuppdrag som myndigheterna har fått att mobilisera mot grov organiserad brottslighet.
Resultatet av mötet kommer att delges media på en pressträff.

Plats: Rikspolisstyrelsen, Hörsalen, Kungsholmsgatan 45
Tid: 15 april kl.10.30

Presslegitimation eller motsvarande krävs.

För anmälan kontakta Carolina Ekéus, pressekreterare på Rikspolisstyrelsen, carolina.ekeus@rps.police.se eller 070-278 92 83

Välkomna!
Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 länspolismyndigheter samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan.