BelBin Assessment

Nio nya konsulter tränade i att arbeta med Säljhinder.

Press Release   •   Oct 29, 2012 08:53 CET

Vi fortsätter vår utveckling numera från Malta. Nio nya färdigabakade konsulter har gått igenom vårt Säljhinderprogram. Det tekniska namnet är Inhibited Social Contact Initiation Syndrom. Det populärvetenskapliga namnet The fear of Self Promotion dvs rädslan att marknadsföra sig själv. Dessa konsulter har nu möjligheten att analysera, stätta och utveckla personer så de lättare kan klara av sitt arbete i kontaktintensiva branscher som t ex säljare.

Vi fär för närvarande dialog med möjliga partners i Polen, Schweitz, Italien och Holland. Europas lönder verkar ha ett stort intresse för dessa produkter som hjälper människor att bättre kunna hantera sina inre motstånd mot att ta kontakt i syfte att sälja och promota sig själv och sitt företag.

De nya konsulter vi tränat är:

Mats Silokangas Belin                Compendium AB

Ann-Marie Silokangas                 Väntar på namngodkännande

Juha-Pekka Myllemäki                Adeptus i Finland

Alexander Kopylov                     Confident Approach Ryssland

Steven Ciantar                            Hydroelectrics i Malta

Lars Fuhrberg                              Ledarna

Andy Tanti                                   Palace Hotel sliema Malta

Herman Zandt                             Malta och Holland

Vladimir Djorkovich                      Belbin Malta Ltd

BelBin malta Ltd T10F Apartment 19 TP01 Malta, www.belbin.se, info@belbin.se, tel 08-446 49 40. BelBin Malta (tidigare BelBin Svenska AB) är i Skandinavien det ledande företaget på tester för säljares produktivitet och olika team effektivitet. Vi representerar Dr M Belbins forskning om Vinnande Mangement Teams och George W Dudley och Shannon Goodsons forskning om Säljhinder - Sales Call Reluctance. Tester vi säljer är Belbins teamrollanalys Interplace och tester för att mäta säljhinder och kontakthinder. Vi har idag många erfarna skickliga konsulter som behärskar våra verktyg och som därmed kan åstadkomma stor skillnad i produktivitet hos både säljare som i olika team konstellationer. Då våra leverantörer är forskningsföretag försöker vi vara bron som binder ihop forskning med de mer praktiskt inriktade dvs våra kunder som är tränare, psykologer, konsulter, coacher m fl.

Vill du effektivisera ledningsgrupper, projektteam nyttja en erfaren licensierad Belbin konsult i Belbins Team Skills. Når inte säljarna sin budget, gör för få prospekting möten, för få avslut med andra ord underpresterar välj en licensierad Belbin konsult i Säljhinder.